Novosti

AGORA_Tvrđava je vaša!

Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda uključila se 2020. u projekt AGORA koji se provodi u okviru Programa transnacionalne suradnje Interreg Dunav 2014.-2020., a koji je sufinanciran iz fondova Europske unije (EEDF, IPA II). Time se priključila grupi od 10 odabranih europskih gradova kojima je pružena podrška u izgradnji kapaciteta za inovativni urbani razvoj i preuređenje postojećih prostora. U Hrvatskoj je osim Slavonskog Broda u projekt uključen još samo Grad Koprivnica.

Nakon pripremnih aktivnosti i analiza provedenih u prvom dijelu projekta, Tvrđava Brod je zbog svoje kulturno-povijesne, urbanističko-arhitektonske i socio-ekonomske vrijednosti i potencijala odabrana kao fokus lokacija u Slavonskom Brodu. Grad Slavonski Brod i Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda prepoznali su potrebu nastavljanja procesa obnove Tvrđave Brod kako bi se trenutni neiskorišteni ili nedovoljno korišteni prostori i zgrade bolje iskoristili i dublje integrirali u život lokalnog stanovništva.

U sklopu AGORA projekta organiziran je niz radionica s predstavnicima javnog, civilnog i privatnog sektora s ciljem prepoznavanja lokalnih potreba i mogućnosti te promišljanja budućeg razvoja Tvrđave Brod. U sklopu provedenih radionica odabrana je i vizija razvoja – „Tvrđava je vaša!“ – čime se posebno htjelo naglasiti kako se razvoj Tvrđave treba temeljiti na potrebama i očekivanjima građana te kako bi Tvrđava trebala postati sastavni dio života u Slavonskom Brodu.

S obzirom da je svima uključenima u projekt izrazito bitna participativna provedba projekta i participativno planiranje Tvrđave, kao jednu od participativnih aktivnosti predvidjeli smo provođenje kratkog anketnog upitnika u kojem je fokus stavljen na ispitivanje stavova o potrebama lokalnog stanovništva za različitim sadržajem.

Pozivamo sve osobe koje žive u Slavonskom Brodu ili okolici da izdvoje 5 minuta i sudjeluju u anketi te time doprinesu urbanoj regeneraciji Tvrđave. Anketa će biti otvorena do nedjelje 25. rujna 2022.

Poveznica na anketu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0-1iGK1V_6gekVmDplr8B9FUyYab0HHgcgb3_wozrzpWT4A/viewform 

Skip to content