Novosti

Natječaji

Baština u turizmu

Ministarstvo turizma provodi program poticanja zaštite, obnove i uključivanja u turizam baštine u turistički nerazvijenim područjima “BAŠTINA U TURIZMU”

Ciljevi programa
– razvoj turističke ponude na područjima na kojima turizam nije dovoljno razvijen, posebno na ruralnim, brdsko-planinskim područjima, područjima od posebne državne skrbi i otocima, koja imaju turističke potencijale u kulturnoj i prirodnoj baštini
– zaštita, obnova i vrednovanje kulturne baštine uključivanjem u turističku ponudu
– zaštita, obnova i vrednovanje prirodne baštine uključivanjem u turističku ponudu

Korisnici programa mogu biti pravne i fizičke osobe (trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, ustanove, jedinice lokalne i regionalne samouprave, turističke zajednice, obiteljska poljoprivredna gospodarstva -OPG, hrvatski državljani), koji kao predlagatelji/nositelji projekata imaju kvalitetno pripremljene/razrađene projekte kojima se ostvaruju navedeni ciljevi.

Sredstva državne potpore mogu se koristiti isključivo za projekte kojima se ostvaruju navedeni ciljevi programa i to za:

a) ulaganja u obnovu graditeljske baštine: tradicijska kuća i/ili pripadajući gospodarski objekti u okućnici, stari podrum/konoba, mlin, klijet, tradicijska radionica, registrirane privatne etno zbirke
b) kulturno-turističke projekte (projekte za kreativne radionice koje se organiziraju za turiste, projekte zavičajnih, gradskih, županijskih muzeja koji obogaćuju kulturno-turističku ponudu,
c) projekte ulaganja u uređenje i zaštitu prirodne baštine u zaštićenim područjima: vidikovci, poučne, pješačke staze, špilje dr. u svrhu uključivanja u turističku ponudu (kao gospodarsko – ugostiteljsko/turistički objekti, kulturno-turistički projekti ili turističke atrakcije).

Ministarstvo sufinancira do 50% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog programa ili projekta, a najviše do 150.000,00 kn po pojedinom korisniku.

 

Skip to content