Novosti

Novosti

Bilješka s druge radionice za izradu Strateškog plana

Bilješka s radionice “Izrada strateškog plana razvoja grada Slavonskog Broda”,
održane 21. rujna 2010. u Slavonskom Brodu.

Svrha radionice je bila postići dogovor oko SWOT analize grada te odabir glavnih strateških ciljeva razvoja grada.

Glavni zaključci:

SWOT analiza je nadopunjena dodatnim stavkama i objašnjenjima:

* edukacija za sezoske radnike u građevinarstvu i turizmu te programi obuke za deficitarna zanimanja (npr. zavarivači) – PRILIKA
* razvoj i korištenje tehnologije za iskorištavanje obnovljivih izvora energije (uključivanje u razvoj i proizvodnju novih tehnologija) – PRILIKA
* promoviranje tehničkih i prirodnih znanosti učenicima i predškolskoj djeci (ideja o Znanstvenom parku po uzoru na češki primjer) – PRILIKA (nadogradnja postojeće ponude strukovnih škola i visokoškolskih institucija)
* fleksibilni programi visokih škola prilagođeni potrebama poslodavaca – PRILIKA za stvaranje konkurentne radne snage

Definirani su sljedeći strateški ciljevi podijeljeni po ključnim čimbenicima razvoja grada:

*Obrazovana radna snaga:
1. Razvoj Sveučilišta u Slavonskom Brodu
2. Razvoj programa za stvaranje konkurentne radne snage (kraći i fleksibilni programi za razvoj vještina po mjeri poslodavaca)
3. Razvoj sustava cjeloživotnog obrazovanja i psihološke potpore nezaposlenima (uključujući i motivacijske programe)
4. Uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada
5. Edukacija usmjerena na razvoj ekološke svijesti

*Poduzetništvo/gospodarstvo:
1. Stvaranje pozitivne poduzetničke klime te klime za privlačenje investicija u grad Slavonski Brod
2. Uključivanje tvrtki i visokoškolskih institucija u istraživanje i razvoj tehnologija za korištenje obnovljivih izvora energije (biodizel i biomasa) te za nove proizvode i proizvodne tehnologije
3. Uspostava sustava za kontinuiranu edukaciju poduzetnika (razne vještine) – kroz RA SB
4. Jačanje intitucionalnog okvira za potporu poduzetništvu
5. Slavonski Brod kao cintar uslužnih djelatnosti te špeditersko središte

*Infrastruktura:
1. Unaprjeđenje cestovne mreže (posebice istočna vezna cesta te ceste do poslovnih zona)
2. Sanacija odlagališta otpada
3. Prilagodba postojeće infrastrukture osobama s invaliditetom
4. Unaprjeđenje plovnosti rijeke Save (uključujući daljnji razvoj Luke Brod)
5. Međunarodne veze – mostovi prema BiH
6. Razvoj zračne luke za poslovni i kargo promet u Slavonskom Brodu

Za svakog od strateških ciljeva treba razraditi Akcijski plan (uloge, odgovornosti, vremenski okvir i financijski okvir)

Uz koordinaciju TZ Slavonskog Broda i RaSB provesti ispitivanje o viziji razvoja grada na temelju vizije iz Strateškog plana 2005-2010 te prijedloga Master plana turizma Slavonskog Broda, povezati prikupljanje prijedlova o viziji grada s aktivnostima oko brendiranja grada (pod vodstvom TZ Slavonskog Broda ) – predviđeni završetak aktivnosti do kraja listopada 2010.g.

Tijekom listopada 2010. prikupljat će se prijedlozi konkretnih projekata od svih dionika razvoja grada, a prema obrascu objavljenom na internetskim stranicama RaSB. Prikupljeni projekti služit će za izradu baze razvojnih projekata te odabir i razradu prioritetnih projekata s identificiranim izvorima financiranja do 2013.g.

 

radionica 21.rujna 2010

Skip to content