Novosti

Novosti

Brodsko-posavska županija

Sjedište: Grad Slavonski Brod

Površina: 2.034 km2

Stanovništvo: 173.628 stanovnika

Demografski profil

Starost – 25% mlađe od 20 godina, 20% starije od 60 godina, 55% između 20 i 59 godina
Spol – 51,21% žene; 48,79% muškarci

Struktura i razina obrazovanosti: u ukupnom broju zaposlenih (28.444 u 2009.) najveći udio se odnosi na zaposlene sa SSS (47%), dok je udio sa VSS i VŠS 21,1%

Gospodarstvo

BDP: 7.307 USD po stanovniku (2007.)

Podaci o izvozu i uvozu: ukupna razmjena 124.419.842 USD; izvoz 68.003.086 USD; uvoz 56.416.756 USD; saldo 11.586.330 USD; pokrivenost uvoza izvozom 120,54 (za razdoblje 1.- 5. 2010.)

Najači izvozni proizvodi:

  • metaloprerađivačka industrija – strojevi i uređaji, proizvodi od metala, proizvodnja parnih kotlova
  • drvoprerađivačka industrija – furnir, šperploče, panel ploče, namještaj, prerada drva i proizvodi od drva osim namještaja
  • kemijska industrija – kemija (boje, lakovi, zaštitna sredstva)
  • prehrabena industrija

Poduzeća registrirana za međunarodno poslovanje: Matković, Inter Euro Topex,  LB, MAK (obrt)

Ključni sektori:

  • prerađivačka industrija – 36,8%
  • građevinarstvo – 21,28%
  • trgovina – 18,74%

Trendovi u gospodarstvu: u odnosu na 2008. godinu, u 2009. godini broj poduzetnika je porastao za 5,58%, broj zaposlenih za 0,62%, dok su ukupni prihodi smanjeni za 11,62%, dobit razdoblja smanjena za 16,2%, gubitak razdoblja povećan za 5,75%, a investicije smanjene za 19,53%.

Investicije u gospodarstvo u nekoliko proteklih godina: prema podacima HGK ostvarene investicije za 2007. godinu iznose 260.846.800 kuna, za 2008. godinu 397.961.581 kuna, te za 2009.  godinu 320.235.460 kuna.

Neke od značajnijih tvrtki su Saint Jean Ind., Descopan Mato Furnir, Slavonija slad, PPK

Proizvodni sektor

Najvažniji sektori: prerađivačka industrija (metaloprerađivačka 53,97%, drvna 19,69%, prehrambena 8,97%); udjel u ukupnom prihodu 36,8%, prema dobiti nakon oporezivanja udio 50,19%

Zaposlenost: 6.606 zaposlenih (2009.)

Pregled najistaknutijih tvrtki: ĐĐ Kotlovi, Medex, REKORD-TIM, Vindon, Chromos-svjetlost, Ergo Lužani, Saint Jean Industries, Slavonija Slad

Uslužni sektor

Najvažniji sektori: građevinarstvo; udjel u ukupnom prihodu 21,28%, prema dobiti nakon oporezivanja udio 21,7%

Zaposlenost: 3.619 zaposlenih (2009.)

Pregled najistaknutijih tvrtki: Projektgradnja, Cetstar, Ceste

Nova ekonomija

U sklopu srednje škole M. A. Reljković osnovan je mikropropagacijski laboratorij – najopremljeniji laboratorij za mikropropagaciju u cijeloj regiji (mikropropagacija – znanost koja proučava biljno tkivo te se isključivo bavi kloniranjem različitih sorti) kao i veterinarski i kemijski laboratorij koji su isključivo namijenjeni potrebama učenika.

ICT tvrtke u županiji: ININ informatički inženjering – izrada, implementacija i održavanje fleksibilnih, kvalitetnih i korisnički orijentiranih ERP rješenja za tvrtke proizvodnih i uslužnih djelatnosti

Institucije nositelji istraživanja i razvoja: Đuro Đaković – Centar za istraživanje i razvoj

Poduzetnička infrastruktura

Tehnološki centri/parkovi: Centar za tehnološki razvoj – Razvojna agencija Brodsko-posavske županije

Industrijski park: Nova Gradiška, RaSB Razvojna agencija grada Slavonskog Broda

Poduzetničke zone: Luka Brod, Slavonski Brod – Bjeliš i Kolonija, Davor, Dragalić, Industrijski park Nova Gradiška, Brodski Stupnik – Rižino polje

Poslovni inkubatori: BRODIN – Brodski poduzetnički inkubator, Poslovno Inovacijsko Potporni centar (BISC) Nova Gradiška

Prometna infrastruktura

Kroz BPŽ prolazi najvažnija državna cesta E-70 Zagreb-Lipovac, međunarodna cesta E-73 Budimpešta – Beli Manastir – Osijek – Slavonski Šamac, planirana je izgradnja kroz Bosnu i Hercegovinu sa završetkom – Ploče; Vrlo važan pravac cesta D-53 Donji Miholjac – Našice – Slavonski Brod, te cesta Požega – Nova Gradiška.

Luka Slavonski Brod se nalazi na međunarodnom plovnom putu IV klase. Lučko područje Slavonski Brod povezano je cestovnom i željezničkom infrastrukturom s međunarodnim infrastrukturnim koridorima, kao i s gospodarskim subjektima Slavonskog Broda,  nalazi se u graničnom području s BiH, na X prometnom koridoru i u neposrednoj blizini čvorišta X i Vc prometnog koridora.

Zračna luka: Zračna luka Osijek udaljena je 90 km; sportsko letjelište Aero-kluba Brod, te 15 poljoprivrednih letjelišta.

Željeznički promet: magistralana željeznička pruga MG-2C – povezuje Zapadnu Europu s Istokom.

Obrazovanje

Veleučilište u Slavonskom Brodu: 3 smjera, 6 obrazovnih programa  (smjerovi: hortikultura, menadžment, strojarstvo, a u sklopu veleučilišta organizirana je akademija te obrazovni centri: Izobrazba za Energetsko certificiranje, Centar za strane jezike, IT akademija, Cisco akademija, MCITP Server Administrator Akademija, Škola Jave.

Strojarski fakultet: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, preddiplomski 1 smjer, usmjereni dio diplomskih studija – 4 smjera (strojarske tehnologije, inženjerstvo materijala, logistika proizvodnje, konstruiranje i razvoj proizvoda)

Ostalo: Učiteljski fakultet u Slavonskom Brodu, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Integrirani preddiplomski i diplomski studij.

Izvor: www.icpr3.org/hr

Skip to content