Novosti

Novosti

Carine 2013

Program Carine 2013 namijenjen je olakšavanju trgovine, borbi protiv prijevara, zaštiti financijskih i sigurnosnih interesa EU i njezinih građana te povećanju konkurentnosti europskih poduzeća ubrzavajući carinske postupke putem stvaranja europskog elektronskog carinskog okruženja.

Nastavak je programa Carine 2007 i obuhvaća zakonsku i financijsku pomoć za elektroničku razmjenu podataka između državnih uprava, obuke za carinike, razmjenu dužnosnika između nacionalnih uprava i dr. Program će i dalje podupirati dosadašnje aktivnosti, uključujući razvoj zajedničkih programa strukovne izobrazbe te pružati pomoć potencijalnim zemljama kandidatkinjama i upravama trećih zemalja, posebice u jačanju sigurnosti i vanjske politike.

Jedan od važnih zadataka ovog programa je i osposobljavanje Carinske uprave za obavljanje budućih zadaća kada će Hrvatske granice postati vanjske granice EU i kada će hrvatske carinske službe djelovati kao carinske službe EU. Uvjet korištenja sredstava i ovog programa je uplata godišnjeg doprinosa Općem proračunu EU, čiji je godišnji iznos 80.000 eura, ali veći dio tog iznosa podmirivat će se iz sredstava pretpristupne pomoći odnosno PHARE programa. Stoga trošak koji će nastati u proračunu Republike Hrvatske u svrhu sudjelovanja u programu Carine 2013 iznosi 20.000 eura.

Za provedbu programa u Republici Hrvatskoj nadležno je Ministarstvo financija, a u Europskoj uniji nadležna je Opća uprava za poreze i carinsku uniju.

Skip to content