Novosti

Natječaji

Ciljevi IPA programa

IPA je namijenjena kao fleksibilan instrument državama korisnicima. Stoga je svrha IPA-e kao zajedničkog program državama kandidatkinjama i državama potencijalnim kandidatkinjama pružiti podršku u pripremi za integraciju/pristupanje EU i pripremi za korištenje instrumenta kohezijske politike (strukturni i kohezijski fond) koji je namijenjen državama članicama EU.

Osnovni ciljevi IPA programa su:

  • Pomoć pri usklađivanju i provedbi pravne stečevine EU
  • Priprema budućih članica EU za korištenje Strukturnih Fondova
  • Preustrojiti reformu državne uprave i poboljšati birokratsko poslovanje pojedine države
  • Ojačati gospodarstvo države
  • Promovirati i jačati ljudska prava te prava manjina (ravnopravnost spolova, jačanje civilnog društva)
  • Razvoj prekogranične suradnje
  • Pridonijeti održivom razvoju i povećati kvalitetu života pojedine države
Skip to content