Novosti

Natječaji

CPH:FORUM otvoren za prijave

Od 1. lipnja svoje nove projekte možete dostaviti CPH:FORUMU, događanju koje u središte pozornosti stavlja međunarodno financiranje i koprodukcije, s ciljem što lakšega razvoja i financiranja kreativnih i vizualno jakih filmskih projekata. CPH:FORUM se ponovno događa od 9. do 11. studenoga 2011. Rok za predaju prijava je 1. rujna 2011.

Riječ je o trodnevnom događanju koje okuplja ključne međunarodne financijere i producente, a čija je namjera otkriti najrecentnija nezavisna i inovativna djela u razvoju, i to zajedno sa stvaraocima dokumentarnih i igranih filmova te vizualnim umjetnicima.

Iskazujući interes za snažne filmske projekte što prelaze granice između fikcije, dokumentarnoga i umjetnosti, CPH:FORUM naglasak stavlja na tri područja:

(NE)FIKCIJA
– izazovna djela koja nastaju u sve snažnijem i istaknutijem hibridnom okruženju na granici fikcije i nefikcije

KINA:
– dokumentarci s potencijalom međunarodne distribucije namijenjeni prikazivanju u kinima

UMJETNOST:
– filmski projekti koje je zbog njihova koncepta moguće prikazivati u kinu i institucijama vizualnih umjetnosti.

Ove će godine 24 projekta biti odabrana i prezentirana predstavnicima ključnih međunarodnih fondova, prodajnim zastupnicima, kupcima, distributerima, djelatnicima televizija, internetskih platformi, festivala, muzeja i drugih filmskih i umjetničkih institucija, sve sa svrhom stvaranja ekskluzivnoga i raznovrsnog mjesta susreta i povezivanja u okruženjima fikcije, dokumentaraca i umjetnosti.

CPH:FORUM nudi prezentacije projekata putem susreta jedan na jedan s financijerima i koprodukcijskim partnerima, seminare i primjere dobre prakse, neformalne susrete, večere i na kraju dobru zabavu.

Ako ste filmski djelatnik i želite se prijaviti, pročitajte, molimo, kriterije prijave.

Iako je u središtu pozornosti CPH:FORUMA nordijska i europska scena, potiču se producenti i filmaši iz cijeloga svijeta da prijave svoje projekte.

Više informacija potražite na: CPH:FORUM i CPH:DOX ili kontaktirajte s voditeljicom projekta: Daniella Eversby, na e-mail daniella@cphdox.dk.

MEDIA desk Hrvatske

 

Skip to content