Novosti

Novosti

Države Europske unije

Pristupanjem Hrvatske 1. srpnja 2013. Unija je dosegla trenutačni broj od 28 država članica. Prije Hrvatske, Uniji su 2007. godine pristupile Bugarska i Rumunjska. Najveće proširenje Europske unije dogodilo se 2004. godine, kada joj je pristupilo deset država: Cipar, Češka, Estonija, Mađarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Slovačka i Slovenija.

Pročitajte više o državama članicama Europske unije i njihovom putu prema pristupanju Uniji

http://ec.europa.eu/croatia

Skip to content