Novosti

Natječaji

Eko proizvod

Ministarstvo turizma provodi program poticanja plasmana certificiranih ekoloških proizvoda u turizmu “EKO PROIZVOD”

Ciljevi programa
– povećanje plasmana certificiranih ekoloških proizvoda na turističko tržište
– otvaranje novih turističkih tržišta i kanala distribucije
– diversifikacija turističke ponude

Korisnici programa mogu biti pravne i fizičke osobe (trgovačka društva, obrti, zadruge) koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost (usluživanje jela i pića) za ugostiteljske objekte iz skupina “Restorani” i “Hoteli”.

Sredstva državne potpore namijenjena su korisnicima za nabavku certificiranih ekoloških proizvoda direktno od proizvođača za plasman na turističko tržište.
Pod pojmom certificirani eko proizvodi podrazumijevaju se proizvodi koji imaju Potvrdnicu izdanu od strane kontrolnog tijela da je proizvod u ekološkom statusu (proizvod na kojem je eko znak).
Sredstva državne potpore mogu se koristiti isključivo za sufinanciranje projekata plasiranja certificiranih eko proizvoda na turističko tržište koji su u cijelosti domaće izrade/proizvodnje (u Republici Hrvatskoj).

 

Skip to content