Novosti

Natječaji

EU fondovi

Ulaskom u punopravno članstvo Europske unije, Republika Hrvatska je postala korisnica sredstava iz europskih fondova. Za prvih šest mjeseci članstva Hrvatskoj je na raspolaganju ukupno800 milijuna eura, od čega je 449.40 milijuna eura namijenjeno za provedbu kohezijske politike.

Europski fondovi su zamišljeni kao financijski instrumenti koji podupiru provedbu pojedine politike Europske unije u zemljama članicama. Jedna od najznačajnijih je Kohezijska politika, za koju je Europska unija za razdoblje 2007. – 2013.izdvojila 35.64% svog proračuna.

Instrumenti kohezijske politike

Središnje koordinacijsko tijelo nadležno za upravljanje ovim fondovima je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.Za provedbu Zajedničke poljoprivredne politike te Zajedničke ribarske politike Europske unije namijenjeni su:

  • Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
  • Europski fond za ribarstvo

Tijekom 2013. godine nastavlja se provedba IPARD programa, za što je Hrvatskoj dodijeljeno 27.7 milijuna eura. Za prvih šest mjeseci članstva kroz Europski fond za ribarstvo Hrvatskoj je na raspoalaganju 8.7 milijuna eura.Provedba ovih fondova je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.Programi UnijeUz navedene programe, Hrvatskoj su i dalje na raspolaganju i Programi Unije, koji promiču suradnju između država članica u različitim područjima povezanim sa zajedničkim politikama EU.

Kao privremene instrumente namijenjene novim zemljama članicama u prvim godinama članstva, Hrvatska će također koristiti:

  • Schengenski instrument -privremeni instrument namijenjen financiranju mjera na novim vanjskim granicama EU za provedbu schengenske pravne stečevine i nadzora vanjskih granica. Za razdoblje od 1. srpnja 2013. do 2014. Hrvatskoj se na raspolaganje stavlja 40 milijuna eura u 2013. i 80 milijuna eura u 2014. godini u obliku paušalnih isplata.
  • Prijelazni instrument (Transition Facility) -privremena financijska pomoć namijenjena razvoju i jačanjuadministrativnih i pravosudnih sposobnosti za provedbu i primjenu zakonodavstva Europske unije. Do kraja 2013. godine kroz navedeni instrument na raspolaganju je 29 milijuna eura.
Skip to content