Novosti

Novosti

Europa za građane 2014-2020

Programsko razdoblje 2014-2020

Opći ciljevi programa:

– pridonijeti boljem razumijevanju Unije, njezine povijesti i raznolikosti među građanima,

– potaknuti europsko građanstvo i poboljšati uvjete za građansko i demokratsko sudjelovanje na razini Unije.

Specifični ciljevi programa:

– podizanje svijesti u pogledu sjećanja, zajedničke povijesti i vrijednosti te cilja Unije koji se odnosi na promicanje mira, njezinih vrijednosti i dobrobiti njezinih naroda poticanjem rasprava, promišljanja i razvoja mreža,

– poticanje demokratskog i građanskog sudjelovanja na razini Unije, razvojem građanskog razumijevanja postupka donošenja politika Unije i promicanje društvenog i međukulturalnog angažmana i volontiranja na razini Unije.

Prijavitelji će se u 2014. moći prijaviti na 2 cjeline:

Cjelina 1. – Europsko sjećanje

Prioriteti: uzroci totalitarnih režima i drugi ključni momenti u suvremenoj europskoj povijesti

Prioriteti za 2014. godinu:

·         100. godišnjica od početka Prvog svjetskog rata,

·         25. godišnjica od pada Berlinskog zida,

·         10 godina od proširenja Europske unije na središnju i istočnu Europu.

Cjelina 2. – Demokratski angažman i građansko sudjelovanje

Prioriteti: sudjelovanje građana u demokratskom životu EU

Prioriteti za 2014.godinu:

·       izbori za Europski parlament 2014. i sudjelovanje građana u demokratskom životu Europe,

·       rasprave o budućnosti EU.

Ukupan proračun Programa za razdoblje 2007-2013 iznosio je 215 milijuna eura. Predviđena sredstva za programsko razdoblje 2014-2020 iznose 186.5 milijuna eura.

Program Europa za građane, koji je od listopada 2007. otvoren i za Hrvatsku, jedan je od programa Europske unije koji predstavljaju integrirani niz aktivnosti koje Unija usvaja s ciljem promicanja suradnje među zemljama sudionicama Programa u različitim područjima vezanima zajedničkim politikama. Programi Europske unije prvenstveno su namijenjeni zemljama članicama EU, no otvoreni su i za zemlje koje su u procesu pristupanja za članstvo u Uniji.

Ured Vlade RH za udruge imenovan je koordinatorom provedbe programa u Hrvatskoj i djeluje u svojstvu Kontakt točke za program Europa za građane. Ovaj program Unije centraliziranog je tipa i provodi se posredstvom Izvršne agencije za obrazovne, audio-vizualne i kulturne politike (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).

Svrha Programa Europa za građane jest poticati razvoj aktivnog europskog građanstva davanjem financijskih potpora organizacijama koje rade na osnaživanju osjećaja europskog identiteta i pripadnosti Europskoj uniji kroz umrežavanje i razmjenu znanja, iskustava, tradicija i vizija napretka. Programom se također nastoji osnaživati interkulturalni dijalog na europskoj razini povezivanjem građana i poticanjem suradnje organizacija civilnoga društva diljem zemalja članica Programa.

uzuvrh.hr

Skip to content