Novosti

Novosti

Europa za građane

Program Europa za građane, jedan je od programa Europske zajednice koji predstavljaju integrirani niz aktivnosti koje usvaja Europska zajednica ili Unija s ciljem promicanja suradnje među zemljama članicama u različitim područjima vezanim zajedničkim politikama Europske zajednice. U pravilu su ti programi namijenjeni zemljama članicama EU, no neki su otvoreni i državama u pristupanju, kako bi se one upoznale s metodama rada EU i kako bi se integrirale u sektorske politike Unije.

Ovaj program Zajednice centraliziranog je tipa – provodi se posredstvom Izvršne agencije za obrazovne, audio-vizualne i kulturne politike (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), a za nju nadležna je Opća uprava Europske Komisije za obrazovanje i kulturu (Directorate General for Education and Culture).

Europa za građane program je kojime se pruža financijska potpora projektima promicanja “aktivnog europskog građanstva”.  Programom se želi osnažiti sudjelovanje građana omogućavajući im da raspravljaju i razmjenjuju mišljenje o EU, ojačati europski identitet, razviti osjećaj pripadnosti EU kod građana te promicati interkulturalni dijalog među građanima. Program odgovara na potrebu aktivnijeg sudjelovanja građana u izgradnji Europe i potiče suradnju između građana i njihovih organizacija u različitim zemljama s ciljem susreta, zajedničkog djelovanja i razvoja njihovih vlastitih ideja o europskom okruženju, uz poštivanje međusobne različitosti.

Ukupan proračun predviđen za ovaj program za razdoblje 2007.-2013. godine iznosi 215 milijuna eura.

TKO SVE MOŽE SUDJELOVATI U PROGRAMU EUROPA ZA GRAĐANE?

* lokalne vlasti i organizacije
* organizacije koje se bave istraživanjem europskih javnih politika (“think thanks”)
* skupine građana
* organizacije civilnoga društva
* nevladine organizacije
* sindikati
* obrazovne institucije
* organizacije aktivne u volonterskom radu
* organizacije aktivne u amaterskom sportu itd.

Nadležno tijelo državne uprave za ovaj Program je Ured za udruge Vlade RH.

Skip to content