Novosti

Novosti

Financijski instrument za civilnu zaštitu

Financijski instrument za civilnu zaštitu dio je programa koji se naziva “Mehanizam EU za civilnu zaštitu”. Jedan je od programa Zajednice u kojem će Republika Hrvatska moći ravnopravno sudjelovati s ostalim zemljama članicama EU od 2009. godine, a do tada može sudjelovati u tečajevima s programom razmjene stručnjaka tzv. Exchange of experts programme te prijaviti projekte koji se financiraju u okviru spomenutog instrumenta.

Cilj programa je potpora zemljama članicama EU u zaštiti prvenstveno ljudi, ali i prirode i materijalnih dobara, uključujući i kulturna dobra u slučaju prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih katastrofa, terorističkih napada te radioloških, tehnoloških nesreća.

Instrumentom su pokrivene sljedeće aktivnosti:

* Reagiranje i pripremne akcije pokrivene EU mehanizmom civilne zaštite (Financijski instrument dio je EU mehanizma civilne zaštite);
* Aktivnosti koje su već bile pokrivene programom civilne zaštite u periodu 2000-2006, kao što su prevencija ( proučavanje uzroka nesreća, prognoziranje, javno informiranje) i spremnost ( obrazovanje, umrežavanje, mobilizacija stručnjaka) unutar EU;
* Nove aktivnosti kao što su dopunski prijevoz u akcijama djelovanja;

Proračun financijskog instrumenta za razdoblje od 2007.-2013. iznosi 189,8 milijuna eura. Godišnje to iznosi oko 20 miliona eura za aktivnosti na području EU i oko 8 milijuna eura za aktivnosti na području trećih zemalja. Postoje tri razine tečajeva:

1. Osnovna razina – ima za cilj pripremiti sudionike za sudjelovanje u međunarodnim akcijama zaštite i spašavanja. Tečaj je namijenjen potencijalnim zapovjednicima nacionalnih timova, njihovim zamjenicima, stručnjacima i administrativnom osoblju.
2. Operativna razina – prijava na ovaj tečaj nije moguća ukoliko se ne prođe osnovna razina tečaja. Cilj tečaja je povećati interoperabilnost svih sudionika koji se mogu naći zajedno na terenu, te razviti kompatibilnost i komplementarnost između njih na operativnoj razini.Tečaj je namijenjen stručnjacima i zapovjednicima.
3. Menadžerska razina – Ovaj tečaj namijenjen je višoj razini u strukturi vođenja akcija zaštite i spašavanja odnosno voditeljima koordinacije akcija zaštite i spašavanja i njihovim zamjenicima.

Nadležno tijelo državne uprave za ovaj Program je Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Skip to content