Novosti

Novosti

Hrvatska i fondovi Europske unije 2014.-2020. – Ulaganje u budućnost

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU organiziralo je druge Partnerske konzultacije pod nazivom „Hrvatska i fondovi Europske unije 2014.-2020.: Ulaganje u budućnost“ koje se održavaju u Hotelu Westin u Zagrebu od 4.-6. prosinca 2013. godine.

Na partnerske konzultacije pozvani su predstavnici jedinica lokalne i regionalne samouprave, razvojnih agencija, sveučilišta i znanstvenih instituta, strukovnih organizacija, predstavnici poslovnog sektora, poduzetnika, socijalnih partnera i nevladinog sektora.

Ovim konzultacijama nastavlja se proces savjetovanja sa zainteresiranim partnerima i javnošću, započet u lipnju 2013., a koji je vezan uz planiranje i programiranje europskih strukturnih i investicijskih fondova u okviru Kohezijske politike za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020. godine.  Ukupna alokacija za Kohezijsku politiku za Republiku Hrvatsku iznosi 8,029 milijardi eura.

Europski parlament prihvatio je zakonodavni paket za Kohezijsku politiku u studenome 2013. godine te time dao potvrdu novih pravila koja bi trebala preusmjeriti ulaganja u realni sektor i područja koja su ključna za rast i zapošljavanje u financijskom razdoblju EU od 2014.-2020.

Objava zakonodavnog paketa očekuje se do kraja 2013. godine, što znači da tek tada države članice mogu uputiti Europskoj komisiji svoje plansko-programske dokumente (Partnerski sporazum i operativne programe).

Za očekivati je da zreli nacrt Partnerskog sporazuma bude dovršen do kraja siječnja 2013. godine nakon čega će biti upućen Europskoj komisiji na međuservisne konzultacije.

Paralelno će se dovršavati operativni programi, a kao međukorak u procesu predviđene su i treće Partnerske konzultacije početkom travnja 2014. godine koje će se baviti detaljnije tematikom operativnih programa i teritorijalnim ulaganjima.

Vlada Republike Hrvatske će Partnerski sporazum i operativne programe uputiti Europskoj komisije nakon savjetovanja sa zainteresiranim partnerima i javnosti te nakon provedenih konzultacija s Hrvatskim saborom tijekom prosinca i siječnja tj. veljače 2014. godine, a čitav proces bit će dovršen u prvoj polovici 2014. godine.

Skip to content