Novosti

Novosti

HTZ – „Kako pronaći EU sredstva za sufinanciranje turističkih projekata“

Hrvatska turistička zajednica (HTZ), prema Programu rada za 2015. godinu, provodi projekt obrazovanja djelatnika sustava turističkih zajednica i zaposlenika ostalih subjekata javnog i privatnog turističkog sektora.

U suradnji s Ministarstvom turizma, HTZ organizira edukativni seminar s temom Hrvatski turizam kroz EU fondove u financijskoj perspektivi 2014.-2020. – „Kako pronaći EU sredstva za sufinanciranje turističkih projekata“.

Ovim programom edukacija, sudionici iz svih razina sustava turističkih zajednica te svih razina javnog i privatnog turističkog sektora dobit će ne samo relevantna teorijska, već i praktična znanja o načinima poboljšanja svojih aktivnosti vezanih uz sufinanciranje turističkih projekata.

Dodatna pitanja elektroničkom poštom na: eufondovi@mint.hr

mint.hr

Skip to content