Novosti

Novosti

ICroME projekt

Početkom kolovoza startao je ICroME (Italo-Croatian Mobility in Europlanning) projekt ukupne vrijednosti 113.655,00 Eura koji se financira iz Programa za cjeloživotno učenje, pod programa Leonardo da Vinci. Projekt okuplja čak 22 partnera pošiljatelja iz Hrvatske, razvojne agencije, istraživačke institucije i sveučilišta, među kojima je i Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda. ICroME projekt najbolje je ocijenjen projekt prošlogodišnjeg natječaja Agencije za mobilnost i programe Europske Unije u kategoriji Mobilnosti – Osobe na tržištu rada.

 

I nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju potrebna su dodatna znanja o aktualnim europskim politikama, bolje poznavanje europskih institucija i raznih mogućnosti financiranja. Jednogodišnji projekt mobilnosti predviđa osposobljavanje 38 nedavno diplomiranih mladih stručnjaka, od čega 21 zaposlenih i 17 nezaposlenih osoba, na području europrojektiranja. Tijekom 5 (za zaposlene) i 13 (za nezaposlene) tjedana mobilnosti, sudionici će stručnom praksom u Italiji steći radno iskustvo i proširiti svoje znanje u području planiranja i upravljanja EU projektima.

Vodeći partner projekta je Institut za razvoj i međunarodne odnose iz Zagreba, zadužen za provedbu projektnih aktivnosti: odabira najboljih kandidata, pripremne edukacije, jezične i kulturološke pripreme za mobilnost, nadziranja provedbe mobilnosti i prezentacije projektnih iskustava i rezultata. Projektom su predviđena dva razdoblja mobilnosti, a prvo kreće u veljači 2014. godine. Prema vlastitom interesu i području stručnosti, hrvatski će kandidati steći dragocjeno radno iskustvo u jednoj od talijanskih institucija domaćina u sjevero-istočnoj Italiji, ponajviše u regijama Friuli Venezia Giulia i Veneto.

Talijanske partnerske institucije imaju višegodišnje iskustvo u pisanju projekata, gradnji partnerstava, upravljanju projektnim ciklusom, financijskom vođenju, projektnom izvješćivanu i komunikaciji. ICroME projekt prati europsku dimenziju razmišljanja i djelovanja, što je važno za osobni i interkulturalni razvoj sudionika mobilnosti. Uspostavljanje snažnog hrvatsko-talijanskog partnerstva može biti osnova za daljnje zajedničke inicijative i projekte koji će unaprijediti međusobno povjerenje i suradnju. Budući da se rad i mentorstvo odvijaju na engleskom jeziku sudionici će zasigurno usavršiti taj jeziku u govoru i pismu, a slobodno vrijeme i druženje s kolegama stvara mogućnost učenja talijanske kulture i jezika.

Skip to content