Novosti

Novosti

Informacije o RH

U nastavku je kratak pregled statističkih podataka i drugih informacija o REPUBLICI HRVATSKOJ.

Podaci su ažurirani na dan 27.6.2011.

Dobro & loše…

Dobro: izvrsna prometna i druga infrastruktura; razvijen, stabilan i siguran financijski sustav; dostupnost visokokvalificiranog kadra; stabilan tečaj kune; približavanje EU regulativi je u tijeku; očekivani datum ulaska u EU 1.7.2013.

Loše: birokracija; relativno skupa radna snaga; regulativa je obimna i mijenja se; percepcija korupcije.

 

Kreditni rejting države / Izgledi

Standard & Poor’s:   BBB- / Negativno (za dugoročni dug u domaćoj i stranoj valuti)

Moody’s:   Baa3 / Stabilno (za dugoročni dug u domaćoj i stranoj valuti)

Fitch:   BBB- / Negativno (za dugoročni dug u stranoj valuti); BBB / Negative (za dugoročni dug u domaćoj valuti)

 

Tečaj, cijene…
2007 2008 2009 2010 2011F
Tečaj hrvatske kune (HRK) EUR (prosjek) 7,34 7,22 7,34 7,29 7,35
EUR (31.prosinac) 7,33 7,32 7,31 7,39 7,30
USD (prosjek) 5,37 4,93 5,28 5,50 5,30
USD (31. prosinac) 4,99 5,16 5,09 5,57 n/a
Potrošačke cijene rast % 2,9% 6,1% 2,4% 1,1% 2,4%

 

Demografija, plaće, nezaposlenost…
2007 2008 2009 2010 2011F
BDP po stanovniku HRK 70 837 77 167 75 116 75 471 77 901
EUR 9 656 10 683 10 234 10 358 10 599
USD 13 201 15 639 14 226 13 722 14 698
Stopa nezaposlenosti % (ILO) 9,6% 8,4% 9,1% 11,8% 12,8%
Stopa zaposlenosti % (ILO) 44,2% 44,5% 43,3% 41,1% n/a
Prosječne mjesečne plaće bruto (HRK) 7 047 7 544 7 711 7 679 n/a
neto (HRK) 4 841 5 178 5 311 5 343 n/a
bruto (EUR) 961 1 044 1 051 1 054 n/a
neto (EUR) 660 717 724 733 n/a
Broj stanovnika tisuće 4 436 4 434 4 433 4 433

 

Obračun bruto domaćeg proizvoda (BDP)
2007 2008 2009 2010 2011F
BDP stvarni rast % 5,1% 2,2% -6,0% -1,2% 0,8%
tekuće cijene, miljuni HRK 314 223 342 159 333 063 334 564 345 334
Konačna potrošnja (kućanstva) stvarni rast % 6,3% 0,8% -8,5% -0,9% n/a
tekuće cijene, miljuni HRK 184 979 197 943 185 651 186 098 n/a
Konačna potrošnja (država) stvarni rast % 5,6% 1,9% 0,2% -0,8% n/a
tekuće cijene, miljuni HRK 63 918 69 701 72 041 71 935 n/a
Bruto investicije u fiksni kapital stvarni rast % 7,1% 8,2% -11,8% -11,3% n/a
tekuće cijene, miljuni HRK 83 514 95 572 83 386 72 373 n/a
Zalihe stvarni rast % n/a n/a n/a n/a n/a
tekuće cijene, miljuni HRK 10 142 10 357 7 299 5 862 n/a
Izvoz stvarni rast % 3,7% 2,2% -17,3% 6,0% n/a
tekuće cijene, miljuni HRK 134 144 143 738 118 748 128 214 n/a
Uvoz stvarni rast % 6,2% 3,3% -20,4% -1,3% n/a
tekuće cijene, miljuni HRK 158 389 172 296 131 935 129 919 n/a

 

Bruto dodana vrijednost (BDV)
 
2010. 2010.
Aktivnost (milijuni HRK) (%)
Graf BDV
Poljoprivreda 15 902
Industrija 54 791
Građevinstvo 19 268
Trgovina 31 939
Hoteli i restorani 12 868
Prijevoz i veze 21 034
Financijsko posredovanje 78 720
Javna uprava i obrana 53 834

 

Realni sektor
2007 2008 2009 2010 2011F
Industrijska proizvodnja, nedesz. rast % 5,6% 1,6% -8,9% -1,5% n/a
Promet u trgovini na malo rast % 5,3% -0,5% -15,3% -1,8% n/a
Turizam (noćenja) rast % 5,6% 2,0% -1,4% 2,6% n/a
Građevinski radovi rast % 2,4% 11,8% -6,5% -15,9% n/a

 

5 najvećih kompanija u Hrvatskoj
(podaci za 2009. godinu)
Prodaja (milijuni EUR)
Agrokor 3 607
INA Grupa 2 776
HEP Grupa 1 626
Konzum 1 549
Hrvatski Telekom 1 160

 

Vanjski sektor
2007 2008 2009 2010 2011F
Inozemni dug % BDP-a 77% 83% 94% 100% 98%
Inozemni dug milijarde EUR 33,3 39,5 43,1 45,8 46,9
Međunarodne pričuve mjeseci uvoza robe, usluga 5,2 4,6 7,0 n/a n/a
Međunarodne pričuve milijarde EUR 9,3 9,1 10,4 10,7 n/a
Inozemna izravna ulaganja (FDI) % BDP-a 8,5% 8,8% 4,6% 1,0% n/a
Inozemna izravna ulaganja (FDI) per capita, EUR 3 679 4 218 2 096 440 n/a
Tekući račun platne bilance % BDP-a -7,5% -9,1% -5,5% -1,4% -2,8%

 

Fiskalni sektor
2007 2008 2009 2010 2011F
Saldo opće države % BDP-a -2,0% -1,8% -5,9% n/a n/a

 

Financijski sektor
2007 2008 2009 2010 2011F
Ukupna aktiva banaka / Bruto Domaći Proizvod % 107% 106% 112% 117% 120%
Financijska poluga (udio kapitala u aktivi) % 11,5% 13,0% 13,7% 14,0% n/a
Adekvatnost kapitala % 16,4% 15,2% 15,8% 18,5% n/a
Krediti / Depoziti % 109% 120% 122% 126% n/a

 

5 najvećih banaka u Hrvatskoj
(stanje na dan 31. prosinca 2010.)
Imovina (milijarde EUR) Tržišni udio (%)
Zagrebačka banka 13,0 25%
Privredna banka Zagreb 9,2 17%
Erste & Steiermärkische Bank 6,9 13%
Raiffeisenbank Austria 5,5 10%
Hypo Alpe-Adria-Bank 5,3 10%
Sve ostale banke 13,1 25%
Ukupna imovina 53,0 100%

 

Tržište kapitala (Zagrebačka burza)
2007 2008 2009 2010 2011F
Ukupan promet (redovni promet; dionice) milijarde HRK 22,0 16,8 7,4 5,8 n/a
Tržišna kapitalizacija (dionice) milijarde HRK 352,2 142,1 135,4 140,9 n/a

Legenda:’+’ pozitivan rast; ‘-‘ negativan rast; ‘…’ bez promjene; ‘n/a’ podatak nije dostupan; ‘E’ procjena; ‘F’ predviđanje.

Izvori:Hrvatska narodna banka (www.hnb.hr); Državni zavod za statistiku (www.dzs.hr); Zagrebačka burza (www.zse.hr).

alfa-analitika.hr

Skip to content