Novosti

Natječaji

Informiranje, konzultacije i sudjelovanje predstavnika poduzetništva

Sredstva ovog natječaja posebice pokrivaju financiranje mjera usmjerenih na jačanje transnacionalne suradnje između predstavnika radnika i poslodavaca u pogledu informacija, konzultacija i sudjelovanja u poduhvatima koji uključuju više od jedne države članice.  Sredstva također pokrivaju uspostavu točki za informiranje i promatranje kako bi informirali i pomogli socijalnim partnerima i poduhvatima u izradi struktura transnacionalnih konzultacija, sudjelovanja i informiranja, i kako bi promicali odnose sa EU institucijama.

U pogledu svrhe navedenog natječaja, sredstva se također mogu koristiti u svrhu financiranja kratkih treninga za pregovarače i predstavnike koji rade sa transnacionalnim informacijama, tijela za konzultacije i sudjelovanje, kao i aktivnosti koje uključuju predstavnike socijalnih partnera u državama kandidatkinjama. Također se može koristiti za financiranje mjera koje imaju za cilj osposobiti socijalne partnere kako bi iskoristili prava i obveze u pogledu informacija, konzultacija i sudjelovanja u poduhvatima na razini EU, posebice unutar okvira Europskog radnog vijeća i kako bi upoznali predstavljene aktere na razini poduzeća sa Transnacionalnim poduzetničkim ugovorima i ojačali njihovu suradnju unutar okvira EU.

Za financijsku godinu 2011 dvije kategorije projekata biti će podržane unutar ovog natječaja

Tip I:Transnacionalni kooperacijski projekti;

Tip II: Točke za informiranje i promatranje;

Prihvatljive aktivnosti su:

ZaTip I: Transnacionalni kooperacijski projekti;

A. Konferencije, seminari, kratki treninzi i razmjena informacija i dobre prakse uključujući radnike i/ili predstavnike poslodavca;

B. Analize tema povezanih sa strukturama koje se tiču predstavnika radnika i poslodavaca, socijalni dijalog

C. Web-stranice, izdanja, brošure i ostala sredstva promidžbe

ZaTip II: Točke za informiranje i promatranje;

Rok za prijavu:

* 28. ožujka 2011. za aktivnosti koje počinju najranije 28. svibnja 2011. (3 200 000 EUR);
* 06. rujna 2011. za aktivnosti koje počinju najranije 06. studenoga 2011. i najkasnije 22. prosinca 2011. (4 300 000 EUR)

Razina sufinanciranja:

Proračun dozvoljava potporu projektima u kojima kandidati sudjeluju s najmanje 20% kompletnog troška aktivnosti.
Doprinos u naturi neće biti uzeti u obzir.
Za svrhu primjera, prosječna veličina dodijeljenih sredstava za 2010. godinu je bila otprilike 130 000 EUR.

 

Skip to content