Novosti

Natječaji

IPA 2010 – Potpora napora OCD za praćenje i promicanje transparentnosti

Objavljen je natječaj u okviru pretpristupnog programa IPA 2010 Potpora naporima organizacija civilnog društva za praćenje i promicanje transparentnosti, učinkovitosti, odgovornosti i uključivosti javne uprave u borbi protiv korupcije(vrijedan 630.000 EUR), kao potpora Europske unije i Vlade RH jačanju doprinosa organizacija civilnoga društva provedbi antikorupcijskih mjera u procesu pristupanja EU.

Najboljim projektima dodjeljivat će se potpora od 50.000,00 do 180.000,00 EUR (za projekte koji osnažuju djelovanje OCD kroz jačanje njihovih kapaciteta te pružanje potpore organizacijama civilnog društva u promicanju transparentnosti i uključivosti javne uprave u borbi protiv korupcije). Osim neprofitnih, nevladinih organizacija ili formalnih mreža takvih organizacija, koji su mogući podnositelji projektnih prijedloga, u partnerskom odnosu na projektima mogu sudjelovati i lokalne i područne (regionalne) samouprave te javne ustanove i obrazovne institucije.
Natječaj ima za cilj poboljšanje utjecaja civilnog društva u oblikovanju i provedbi javnih politika, a kroz aktivnosti izgradnje kapaciteta udruga i ostalih organizacija civilnog društva za kvalitetniju suradnju s javnim institucijama relevantnima za područja obuhvaćenima natječajem.

Natječaj je otvoren do 2. studenoga 2011. u 16,00

Ured za udruge Vlade RH u cjelokupnom procesu upravljanja projektnim ciklusom djeluje kao korisnička institucija pretpristupnih sredstava, u svojstvu Jedinice za provedbu projekata za sektor civilnoga društva. Kao i za do sada objavljene natječaje za udruge i ostale organizacije civilnog društva, Ured za udruge Vlade RH pratit će kvalitetu provedbe odobrenih projekata u uskoj suradnji sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje. Nakon ugovaranja projekata, uloga Ureda biti će praćenje provedbe svakog pojedinog ugovorenog projekta, uz pružanje tehničke podrške organizacijama nositeljima projekata. Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na stranicama Središnje agencije za financiranje i ugovaranje i EuropAid-a.

Natječajna dokumentacija

Radionice za potencijalne prijavitelje predviđene su u trajanju od 9 do 17 sati i to prema sljedećem rasporedu lokacija:

* Zagreb, 19. rujna 2011., EU Informacijski centar, Trg Žrtava fašizma 6;

* Osijek, 21. rujna 2011., Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Osijek, Europska avenija 13;

* Split, 23. rujna 2011., Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Split, Obala Ante Trumbića 4; i * Rijeka, 26. rujna 2011., Gradska vijećnica grada Rijeke, Korzo 16.
Rok za prijavu na radionice je 15. rujna 2011.

Prijavni obrazac za sudjelovanje na radionicama preuzmite ovdje. Prijavu pošaljete na broj telefaksa 01/4599 811 ili na adresu elektronske pošte jelena.zvonaric@uzuvrh.hr.

uzuvrh.hr

 

Skip to content