Novosti

Novosti

Izvješće Europske komisije o gospodarskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji

Prema novom izvješću Komisije, kohezijska politika EU-a za razdoblje 2014. – 2020. bit će usmjerena na energetsku učinkovitost, zapošljavanje te mala i srednja poduzeća (MSP)

U šestom izvješću Europske komisije o gospodarskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji koje je objavljeno danas pokazuje se da se otvaranjem radnih mjesta i smanjenjem nejednakosti u Europi postižu ciljevi rasta u okviru strategije Europa 2020. U odnosu na nadolazeće razdoblje 2014. – 2020., u izvješću se opisuje kako će ulaganja biti usmjerena na ključna područja poput energetske učinkovitosti, zapošljavanja, socijalne uključenosti i MSP-ove kako bi se osiguralo da najveći dio ulaganja koristi građanima.

U izvješću se analizira stanje kohezije u Uniji te se naglašavaju izazovi s kojima se suočavaju nacionalna, regionalna i lokalna tijela u svojim nastojanjima da prevladaju učinke financijske i gospodarske krize. Posebno se smatra da je kohezijska politika ublažila dramatičan pad javnih ulaganja pružanjem prijeko potrebnih resursa za ulaganja u mnogim državama članicama i stvaranjem neophodne financijske stabilnosti kojom se privlače privatna ulaganja.

Vidljivi su vrlo dobri rezultati ulaganja u sklopu kohezijske politike EU-a 2007. – 2013. Iz postojećih brojki (do kraja 2012.) vidljivo je da je otvoreno 600 000 radnih mjesta, pružena je potpora 80 000 novih poduzeća, 5 milijuna građana dobilo je pristup širokopojasnoj mreži, a 3,3 milijuna ljudi ima bolju opskrbu vodom za piće. Nadalje, 5,7 milijuna osoba dobilo je pomoć u pronalasku posla, a još 8,6 milijuna potporu za stjecanje kvalifikacija.

Opširnije

Skip to content