Novosti

Novosti

Izvještaj o stanju provedbe Programa ruralnog razvoja RH u 2015. godini

U RH je na snazi Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (NN 92/14) kojim je definirano kako funkciju upravljačkog tijela za PRR RH obavlja Ministarstvo poljoprivrede, a funkciju provedbenog tijela ima Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR).

Europska komisija je Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. odobrila 26. svibnja 2015. godine.

Programom je predviđen 61 tip operacije iz 36 pod-mjera unutar 15 mjera, uz mjere 20 „Tehnička pomoć“ i 18 „Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku“.

Funkcioniranje provedbe programa nadzire Odbor za praćenje koji je osnovan u lipnju 2015. godine, a sastoji se od predsjednika, tajnika i 50 članova sa pravom glasa i njihovih zamjena. Članovi Odbora su predstavnici državnih institucija, lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnih tijela, socijalnih i gospodarskih partnera, akademske zajednice, nevladinih organizacija, udruga proizvođača i ostalih relevantnih partnera.

U prve dvije godine RH je započela s provedbom 9 mjera, odnosno 15 pod-mjera kroz 25 tipova operacija, ne računajući mjere 18 i 20 koje se također provode.

Do 31.12.2015. godine bilo je raspisano 17 natječaja (detaljan popis dan je tablici ispod) dok za mjere 10 (Poljoprivreda, okoliš i klimatski uvjeti), 11 (Ekološki uzgoj) i 13 (Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima) nije bilo posebnog natječaja, već se potpora dodjeljivala temeljem podnesenog jedinstvenog zahtjeva za potporu u 2015. godini.

Opširnije

Skip to content