Novosti

Natječaji

Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje Poziv za iskaz interesa za dodjelu financijske potpore za potprogram „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“ za 2013. godinu.

Poziv za iskaz interesa (u nastavku teksta: Poziv) objavljuje se u svrhu dodjele financijskih potpora za edukativne aktivnosti koje se provode u svrhu jačanja ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije. Cilj ovog potprograma je ojačati ljudske potencijale u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i agencijama za bolju pripremu i provedbu razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz pretpristupnih fondova Europske Unije, te  strukturnih i Kohezijskog fonda.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva: Svim regionalnim koordinatorima (imenovani sukladno Pravilniku o upisniku upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja – NN 53/10) koji će zadovoljiti tražene kriterije, dodijelit će se financijska potpora sukladno osiguranim sredstvima u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2013. godinu.

Iznos financijskih sredstava: Iznos maksimalne ukupne potpore aktivnostima iz ovog natječajnog područja iznosit će 2.100.000,00 kuna (s PDV-om). Predviđenim iznosom financirat će se edukativne aktivnosti svakog pojedinog regionalnog koordinatora u maksimalnom iznosu do 100.000,00 kn (s PDV-om).

Zahtjev se predaje u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja istoga, preporučenom poštom ili dostavom u pisarnicu Ministarstva, obavezno uz naznaku: Poziv za iskaz interesa za dodjelu financijske potpore za potprogram „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“ – Ne otvarati,
na adresu:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Trg kralja Petra Krešimira IV. broj 1
10000 Zagreb

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 10. travanj 2013. godine.

Skip to content