Novosti

Natječaji

Jačanje socijalnog dijaloga – faza III

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Tip natječaja: Otvoreni (privremeni) poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 31.05.2017. do 01.08.2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Područje: Dobro upravljanje

Prijavitelji: socijalni partneri: sindikat, udruga sindikata više razine, udruga poslodavaca, udruga poslodavaca više razine, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, razvojne agencije kojima su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljivi partneri: socijalni partneri: sindikat, udruga sindikata više razine, udruga poslodavaca,  udruga poslodavaca više razine; jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; razvojne agencije kojima su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; javne ustanove koje imaju registriranu djelatnost u području zapošljavanja i/ili rada i/ili radnih odnosa i/ili sigurnosti na radu i/ili zaštite na radu i/ili prava radnika; udruge; znanstvene organizacije; javna visoka učilišta

Iznos bespovratnih sredstava: Najmanja vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 400.000,00 kn. Najviša vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 1.500.000,00 kn.

Sufinanciranje projekata:  udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Opširnije

Skip to content