Novosti

Novosti

Javne konzultacije o Programu INTERREG EUROPE 2014. – 2020.

Europska unija pokrenula je partnerske konzultacije o Programu INTERREG EUROPE 2014. – 2020., koje će biti otvorene u razdoblju od 10. siječnja 2014. – 21. ožujka 2014.

U tu je svrhu 30 država sudionica u programu (EU28, Norveška i Švicarska), zajedno s Upravljačkim tijelom programa i Zajedničkim tajništvom pripremili su nacrt Programa suradnje. Također je napravljena Strateška procjena utjecaja na okoliš koja se nalazi u Izvješću o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš. U sljedećih 10 tjedana održat će se javne konzultacije u sklopu Programa radi prikupljanja mišljenja o programu od svih zainteresiranih osoba ili institucija (npr. lokalne, regionalne ili nacionalne administracije, gospodarskih i socijalnih partnera kao i civilnog društva, uključujući partnere iz područja zaštite okoliša, nevladine organizacije i slično).
Cilj je Europske unije smanjiti razlike u razvoju, rastu i kvaliteti života u Europskim regijama što se nastoji postići kroz kohezijsku politiku. Kohezijska politika promovira aktivnosti kako bi europsko područje bilo inovativnije, održivije i uključivije. To su glavne odrednice političkog programa Europske unije poznatog pod imenom Strategija Europa 2020.
Program INTERREG EUROPE financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i  dizajniran je kako bi potpomogao prijenos znanja te učenje i razmjenu politika između javnih tijela kako bi se poboljšao učinak politika i programa za regionalni razvoj.
Za prikupljanje komentara izrađen je on-line upitnik za čije popunjavanje je potrebno oko 15 minuta, te je također pripremljen upitnik i u pdf formatu radi bolje pripreme, a odgovori se zaprimaju isključivo on-line.
Skip to content