Novosti

Natječaji

Javni natječaj po OP regionalnih potpora kapitalnih ulaganja

Ministarstvo gospodarstva objavilo je Javni natječaj po Operativnom programu regionalnih potpora kapitalnih ulaganja radi zadržavanja i povećanja broja radnika. Predmet natječaja je dodjela sredstava potpore po Operativnom programu regionalnih potpora kapitalnih ulaganja radi zadržavanja i povećanja broja radnika

Korisnici državne potpore po ovom programu mogu biti mali, srednji i veliki poduzetnici koji kumulativno zadovoljavaju slijedeće uvjete:

* organizirani su kao trgovačka društva (društva s ograničenom odgovornošću ili dionička društva)
* u organizacijskom obliku iz prethodne točke djeluju najmanje od 1.1.2013.
* zapošljavaju minimalno 20 radnika (na 31. 12. 2014.)
* namjeravaju provedbu projekta početnih ulaganja (ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezano s osnivanjem nove poslovne jedinice, širenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikaciju proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila, ili temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice, ili stjecanje imovine koja pripada poslovnoj jedinici koja se ugasila ili bi se bila ugasila da nije bila kupljena, a kupio ju je ulagač koji nije povezan s prodavateljem, isključujući jednostavno stjecanje udjela u poduzetniku,
* mogu održati ili povećati broj radnika u razdoblju do 30.06.2017. u odnosu na broj radnika sa stanjem na dan 31.12.2014. godine

Potpora se može dodijeliti za ulaganja u dugotrajnu imovinu (materijalnu i nematerijalnu), uz minimalno zadržavanje istog broja radnika ili povećanje broja radnika, u obliku početnih ulaganja u cilju :

* osnivanja nove poslovne jedinice,
* širenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice,
* diversifikacija proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila,
* temeljite promjene sveukupnog proizvodnog procesa postojeće poslovne jedinice,
* stjecanje imovine koja pripada poslovnoj jedinici koja se ugasila, a kupio ju je ulagač koji nije povezan s prodavateljem, isključujući jednostavno stjecanje udjela u poduzetniku.

Prihvatljiva ulaganja

a) Materijalna ulaganja u strojeve i opremu za proizvodnju,
b) Nematerijalna ulaganja – ulaganja u patente, licencije, industrijski softveri, znanje i iskustvo ili druga vrsta intelektualnog vlasništva.

Materijalna i nematerijalna ulaganja podliježu ispunjavanju slijedećih uvjeta:

* mora se koristiti isključivo u poslovnoj jedinici koja prima regionalnu potporu i na lokaciji primatelja potpore,
* mora se voditi kao imovina koja se amortizira,
* mora biti kupljena od treće osobe nepovezane s kupcem po tržišnim uvjetima bez da je kupac u položaju ostvariti kontrolu nad prodavateljem i obrnuto,
* mora biti uključena u imovinu poduzetnika odnosno iskazati se u bilanci stanja poslovne djelatnosti primatelja regionalne potpore i ostati povezana s projektom najmanje pet godina (odnosno tri godine u slučaju malih i srednjih poduzetnika),
* stečena imovina mora biti nova, osim za male i srednje poduzetnike i za stjecanje poslovne jedinice.

Troškovi nematerijalnih ulaganja prihvatljivi su do granice od 25 % ukupnih prihvatljivih troškova ulaganja, i to isključivo ako su nastali kao direktno povezani troškovi ulaganja u materijalnu imovinu.

Potpora po pojedinom poduzetniku može iznositi maksimalno 2.000.000 kuna, bez obzira na visinu opravdanih troškova ili broja novozaposlenih radnika

Opširnije

Skip to content