Novosti

Natječaji

Javni natječaj po operativnom programu regionalnih potpora za ulaganje u opremu

Ministarstvo gospodarstva objavljuje Javni natječaj po operativnom programu regionalnih potpora za ulaganje u opremu za 2013. godinu.

Korisnici državne potpore po ovom natječaju mogu biti mali, srednji i veliki poduzetnici  iz svih sektora gospodarstva čije je osnivanje i ustroj propisan Zakonom o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13) te koji su 31.3.2013. ili 30.6.2013. zapošljavali minimalno 20 radnika na poslovima pretežite djelatmosti.

Potpora se može dodijeliti za materijalna ulaganja u cilju :

* osnivanja nove proizvodne djelatnosti
* razvoja novih proizvoda i materijala, proizvodnih procesa
* temeljne promjene sveukupnog proizvodnog procesa postojeće poslovne djelatnosti
* značajnog poboljšanja i modernizacije već postojećeg proizvoda, proizvodnog procesa ili usluge s višom dodanom vrijednosti
* proširenja već postojeće poslovne djelatnosti

Rok za podnošenje prijava na natječaj istječe 5. studenog 2013. godine

Skip to content