Novosti

Natječaji

Javni natječaj Ureda za suzbijanje zlouporabe droga

Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske raspisao je Javni natječaj za prijavu projekata/programa udruga u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava Državnoga proračuna za 2013. godinu i dijela prihoda od igara na sreću za 2013. godinu, projektima/programima koji donose nove ideje i nove modele razvoja i/ili nove načine rješavanja postojećih problema u području prevencije ovisnosti i resocijalizacije liječenih ovisnika o drogama a čije je vremensko trajanje ograničeno do jedne godine.

Programi/projekti u oba prioritetna područja biti će uzeti u razmatranje samo ako ispunjavaju osnovne stupnjeve kvalitete baze projekata za prikupljanje informacija o najboljim praksama EU Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA).

Rok za prijavu na natječaj je 18. ožujak 2013.

Skip to content