Novosti

Natječaji

JAVNI POZIV – “Potpore događanjima” u 2014. godini

JAVNI POZIV za kandidiranje događanja za dodjelu potpore iz programa “Potpore događanjima” u 2014. godini
Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Hrvatske turističke zajednice (dalje u tekstu: HTZ) za događanja na teritoriju Republike Hrvatske od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koje doprinose sljedećim ciljevima:

* unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude pojedine uže ili šire, destinacije i Hrvatske u cjelini;
* razvoju sadržaja koji omogućavaju produženje turističke sezone;
* povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u razdoblju predsezone i posezone te na kontinentu;
* jačanju snage brenda hrvatskog turizma;
* stvaranju prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma.

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju:

* Međunarodnih TOP događanja
* Nacionalnih i regionalnih događanja.

Dodatne informacije na:potpore@htz.hr.

Skip to content