Novosti

Natječaji

Javni poziv za iskaz interesa – podrška razvoju CEKOM-a

Ministarstvo gospodarstva je posredničko tijelo u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020. nadležno za Prioritetnu os 1. “Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija”, Specifični cilj 1.b.2. “Povećanje aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora kroz stvaranje povoljnog inovacijskog okruženja”, Operacija “Podrška razvoju centara kompetencije sa ciljem poboljšanja inovacijskog okruženja i povećanja aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija u poslovnom sektoru”.

Cilj Poziva za iskaz interesa za prijavu je formiranje Liste prijavitelja koji se imaju pravo javiti na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku razvoju Centara kompetencija.

Prihvatljivi prijavitelji:

Model 1.

* Potencijalni prijavitelj je organizacija za istraživanje i širenje znanja (izuzev javnih znanstvenih organizacija upisanih u Registar Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta) koja je registrirana u Republici Hrvatskoj i koji nije isključen jednim od kriterija za isključenje prijavitelja,
* Potencijalni prijavitelj je ovlašteni punomoćnik Konzorcija (ne može biti javna znanstvena organizacija upisana u Registar Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta) koji ima sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u Republici Hrvatskoj i koji nije isključen jednim od kriterija za isključenje prijavitelja.

Model 2.

* Potencijalni prijavitelj je pravni subjekt koji vodi inovacijski klaster (organizacija klastera) koji ima sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u Republici Hrvatskoj i koji nije isključen jednim od kriterija za isključenje prijavitelja.

Model 3.

* Potencijalni prijavitelj je pravni subjekt (isključujući poduzetnike) koji ulaže u istraživačku infrastrukturu i ima sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljive projektne ideje:

* Značaj rezultata istraživačko-razvojnih aktivnosti za nacionalno/globalno gospodarstvo,
* Doprinos povećanju konkurentnosti određenog S3 prioritetnog tematskog područja,
* Učinkovita suradnja s partnerima.

Prihvatljivi su projekti procijenjene ukupne vrijednosti do 200.000 € (mogućnost sufinanciranja 85%).

Opširnije

Skip to content