Novosti

Natječaji

Javni poziv za kandidiranje projekata – Inovativni turizam

Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica objavljuju Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa poticanja inovacija u turizmu “INOVATIVNI TURIZAM” u 2012. godini.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za sufinanciranje inovacija u turizmu, kroz:

1. projekte i programe unapređenja ukupne ugostiteljsko-turističke ponude inovativnim proizvodima i uslugama
2. uvođenje novih tehnologija u ugostiteljske objekte
3. inovativne proizvode u posebnim oblicima turističke ponude
4. afirmaciju turističkih atrakcija
5. inovativne turističke aranžmane
6. afirmaciju domaćih proizvoda u ugostiteljsko-turističkoj ponudi
7. razvoj zelenog poduzetništva u ugostiteljstvu i turizmu, odnosno uvođenje standarda zaštite okoliša i energetske učinkovitosti u ugostiteljske i turističke objekte (“Zeleni hoteli”, “Prijatelj okoliša”, “Plava zastava” i sl.), te razne vrste brendiranja
8. inovativna rješenja osiguranja pristupačnosti javnim površinama i objektima turističke namjene osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

Za dodjelu bespovratnih sredstava kandidirati se mogu: trgovačka društva, obrti, zadruge, fizičke osobe registrirane za obavljanje ugostiteljskih i/ili turističkih usluga, turističke agencije, turističke zajednice, javne ustanove (zaštićenih područja, znanstveno-obrazovne, zdravstvene i dr.), udruge, klubovi, sportske organizacije, umjetničke organizacije, jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave.

Za projekte/programe koji su vezani za nekretnine, uvjet je da su podnositelji zahtjeva vlasnici ili imaju po drugom osnovu pravo raspolaganja ili upravljanja predmetnom nekretninom, područjem ili lokalitetom.

Prijave se dostavljaju na adresu: Ministarstvo turizma, 10 000 Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: “Prijava na javni poziv – INOVATIVNI TURIZAM – ne otvaraj”.

Javni poziv je otvoren do 31. kolovoza 2012.godine.

 

Skip to content