Novosti

Natječaji

Javni poziv za kandidiranje projekata turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima

Hrvatska turistička zajednica objavila je Javni poziv za kandidiranje projekata turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima koji je otvoren do 3. lipnja 2016. godine. Predmet poziva je dodjela bespovratnih financijskih potpora HTZ-a za poduzetničke i javne projekte na turistički nerazvijenim područjima koji pridonose ciljevima kao što su: aktiviranje neiskorištenih turističkih resursa, kreiranje novih motiva dolazaka turista na turistički nerazvijena područja, izgradnja, obnova i podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta i dodatnih turističkih sadržaja te ostalih ciljeva navedenih u javnom pozivu.

Potpore će se odobravati za programe razvoja i unapređenja ključnih proizvoda u razdoblju pred i posezone, programe razvoja turističkih inicijativa i proizvoda te za programe razvoja ponude s većom dodanom vrijednošću. Korisnici mogu biti trgovačka društva, obrti, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanove kojima je osnivač RH, regionalna ili lokalna samouprava te OPG, odnosno seljačka domaćinstva registrirana za pružanje ugostiteljskih usluga.

Sufinancirati će se stvarno realizirani i plaćeni troškovi u 2016. godini i to najviše do 50 posto opravdanih (prihvatljivih) troškova provedbe projekta, uz uvjet da korisnik odobrene potpore uloži vlastita ili sredstva iz drugih izvora najmanje u iznosu odobrene potpore, odnosno u iznosu realiziranih troškova realizacije projekta.

Opširnije.

Skip to content