Novosti

Natječaji

Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava

Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica objavljuju Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa poticanja razvoja turizma na turistički nerazvijenim područjima u 2012. godini.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice (HTZ) za sufinanciranje projekata i programa koji se realiziraju na turistički nerazvijenim područjima, u cilju stvaranja novih turističkih destinacija, proširenja i obogaćivanja turističke ponude, kroz:

1. razvoj i unapređenje javne i poslovne turističke infrastrukture na turistički nerazvijenim područjima

a) obnova, uređenje i stavljanje u turističku funkciju (kao ugostiteljsko/turističke objekte ili turističke atrakcije) kulturne baštine, a posebice tradicijske graditeljske baštine, kao što su: tradicijske kuće, gospodarski objekti, stari podrumi/konobe, mlinovi, klijeti, tradicijske radionice, etno baština i druga kulturna baština

b) uređenje i stavljanje u turističku funkciju sadržaja temeljenih na prirodnoj baštini kroz projekte turističke infrastrukture u zaštićenim područjima, kao što su: vidikovci, osmatračnice, poučne i pješačke staze, tematski parkovi, te potrebna infrastruktura za posjetitelje vezana za zaštićene i/ili osjetljive prirodne lokalitete (špilje, kanjoni, vodopadi, močvare.)

c) izgradnja, obnova i opremanje kampova,

2. razvoj novih inovativnih proizvoda i unapređenje turističke ponude destinacije

a) razvoj i unapređenje posebnih oblika turizma (seoskog, kulturnog, športsko-rekreativnog, avanturističkog, zdravstvenog, planinskog, lovnog, ribolovnog, nautičkog, ronilačkog) kroz ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju ili obnovu objekata i turističke infrastrukture za razvoj posebnih oblika turizma, opremanje i uređenje objekata / staza / okoliša, nabavu sredstava i opreme neophodne za sigurno i kvalitetno pružanje usluga turistima, posebice u avanturističkom, sportsko-rekreativnom, te turizmu na vodama (kajak, kanu,rafting)

b) realizacija novih i inovativnih turističkih proizvoda koji će moći privući posjetitelje i/ili turiste na turistički nerazvijena područja

c) događanja temeljena na kulturno-povijesnoj baštini, običajima, tradicijskoj gastro i eno ponudi (folklor, tradicijski napjevi i plesovi, tematska događanja, .. )

Za dodjelu bespovratnih sredstava kandidirati se mogu trgovačka društva, obrti, zadruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, udruge, turističke agencije, javne ustanove, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prijave se dostavljaju na adresu: Ministarstvo turizma, 10 000 Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: “Prijava na javni poziv- TURISTIČKI NERAZVIJENA PODRUČJA – ne otvaraj”.

Javni poziv je otvoren do 08. lipnja 2012. godine.

 

Skip to content