Novosti

Natječaji

Javni poziv za poticanje hrvatskoga glazbenog stvaralaštva

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske raspisuje Javni poziv za poticanje hrvatskoga glazbenog stvaralaštva.

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti skladatelji ili skupine skladatelja isključivo suvremene umjetničke glazbe čije su skladbe nastale u 2011. godini, a za koje nisu primili autorsku naknadu.

Skladbe se prijavljuju u sljedećim kategorijama:

1. glazbeno-scenska djela
2. orkestralna djela
3. vokalno-instrumentalna djela (velike forme)
4. komorna djela
5. solistička djela
6. zborska djela
7. elektronička djela

Prijavi se obvezno prilaže:

1. partitura (digitalni zapis za elektroničke i multimedijalne skladbe)
2. izjava o godini nastanka; trajanje djela; kategorija u kojoj se djelo prijavljuje
3. izjava da nije primljena autorska naknada za prijavljeno djelo

Jedan skladatelj ili skupina skladatelja mogu prijaviti najviše dvije skladbe. Skladatelji po mogućnosti dostavljaju radnu snimku skladbe.

Skladbe, uz koje se obvezno prilaže dokumentacija iz točke III. Poziva, treba predati ili poslati preporučeno na adresu: Ministarstvo kulture, Zagreb, Runjaninova 2, s naznakom “Javni poziv za poticanje hrvatskoga glazbenog stvaralaštva”. Partiture i materijali se ne vraćaju.

Rok za podnošenje prijava na ovaj Poziv je 26.04.2012.

 

Skip to content