Novosti

Natječaji

Javni poziv za poticanje povećanja EE i OIE – za neprofitne organizacije

Ciljevi ovoga poziva su:

* Ojačati energetsku učinkovitost neprofitnih organizacija, uz osiguranje zadovoljenja energetskih potreba i ostvarenja ušteda u proračunu za rashode za energiju,
* Izgradnja kapaciteta za kontinuirano i samoodrživo gospodarenje energijom,
* Poboljšanje energetske učinkovitosti javne rasvjete,
* Uvođenje programskog alata za praćenje i analizu potrošnje energije,
* Povećanje proizvodnje električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora energije za vlastite potrebe.

Prihvatljivi prijavitelji:

Javni poziv namijenjen je neprofitnim organizacijama upisanim u registar neprofitnih organizacija Ministarstva financija RH.

Prihvatljive aktivnosti:

* Ulaganje u razvoj, nabavu novih tehnologija i nove tehnološke opreme kojima se osigurava ušteda energenata iz obnovljivih izvora energije, kao i zamjena fosilnih energenata energentima iz obnovljivih izvora energije,
* Izgradnja kapaciteta za kontinuirano i samoodrživo gospodarenje energijom,
* Priprema i izrada projektne dokumentacije za objekte u kojima će se provesti energetska obnova,
* Uvođenje programskog rješenja i alata za praćenje i analizu potrošnje energije,
* Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete.

Iznos sufinanciranja:

Maksimalan iznos bespovratne potpore po pojedinom projektu može biti 200.000,00 kuna.

Za izradu ili zamjenu toplinske ovojnice fasade (toplinska izolacija vanjskih dijelova fasada, prozora i vrata, toplinska izolacija krova i izrada spuštenih stropova) određuje se fond od 2.100.000,00 kuna.

Za ugradnju opreme (kotlovnice, radijatorska oprema, kolektori za pripremu tople potrošne vode i za grijanje, sunčane elektrane, punionice elektroprometala, vjetroelektrane i pripadajuća oprema) određuje se fond od 900.000,00 kuna.

Stopa sufinanciranja:

Intenzitet potpore po pojedinom projektu iznosi 70% od ukupno prihvatljivih troškova.

Opširnije

Skip to content