Novosti

Natječaji

Javni poziv za prijavu kandidata za dodjelu Državne nagrade za volontiranje

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti objavljuje Javni poziv za prijavu kandidata/kandidatkinja za dodjelu Državne nagrade za volontiranje.

Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe da daju prijedloge za kandidate/kandidatkinje za Državnu nagradu za volontiranje.
Državna nagrada za volontiranje dodjeljuje se za najznačajnije provedene aktivnosti pojedinaca/pojedinki i pravnih osoba u volonterskom radu i organiziranju volontiranja za razdoblje od 01. listopada 2010. do 01. listopada 2011. godine, a koje su sukladno Zakonu o volonterstvu:
* doprinijele poboljšanju kvalitete života više osoba, skupina osoba ili općoj dobrobiti;
* doprinijele aktivnom uključivanju više osoba ili skupina u društvena zbivanja;
* doprinijele razvoju humanijeg društva i volonterstva.

Predlagatelj kandidata/kandidatkinje za Državnu nagradu za volontiranje može biti:
* fizička osoba odnosno svaka osoba koja je državljanin/državljanka Republike Hrvatske, te
* pravna osoba odnosno svi potencijalni organizatori volontiranja propisani Zakonom o volonterstvu (udruge, zaklade, fundacije, sindikati, vjerske zajednice, javne ustanove, turističke zajednice, državna tijela i tijela lokalne i područne/regionalne samouprave).

Državna nagrada za volontiranje koja je predmet ovog Javnog poziva dodjeljuje se u slijedećim kategorijama:

Za fizičke osobe – volontere/volonterke
Za kandidata/kandidatkinju u ovoj kategoriji može biti predložena:
* osoba koja je državljanin/državljanka Republike Hrvatske;
* osoba koja je starija od 15 godina;
* osoba koja je volontirala najmanje 20 sati tjedno odnosno najmanje tri mjeseca bez prekida u organizacijama koje su definirane Zakonom o volonterstvu kao organizatori volontiranja (udruge, zaklade, fundacije, sindikati, vjerske zajednice, javne ustanove, turističke zajednice, državna tijela i tijela lokalne i područne/regionalne samouprave).

Za pravne osobe – organizatore volontiranja
Za kandidata može biti predložena:
* pravna osoba (prema Zakonu o volonterstvu – udruge, zaklade, fundacije, sindikati, vjerske zajednice, javne ustanove, turističke zajednice, državna tijela i tijela lokalne i područne/regionalne samouprave), a koja djeluje na području Republike Hrvatske najmanje dvije (2) godine (kao potvrda o navedenom služit će Rješenje o registraciji pravne osobe) sukladno pozitivnim propisima, te
* tijekom navedenog vremena obavljali su aktivnosti volontiranja.

Sve dodatne informacije o Javnom pozivu i potrebnoj dokumentaciji mogu se dobiti na tel. 01/2308 555, radnim danom od 8,30 do 16,30 sati.

Rok za podnošenje Prijava kandidata/kandidatkinja za Državnu nagradu za volontiranje je 15. listopada 2011. godine.
Prijavu  treba poslati poštom na adresu:

Ministarstvo obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Trg hrvatskih velikana 6
10 000 ZAGREB
uz napomenu:

 

Skip to content