Novosti

Natječaji

Javni poziv za Projekt “Franšizno poslovanje”

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavljuje Javni poziv za Projekt “Franšizno poslovanje” za 2012. godinu.

Korisnici po ovom pilot projektu su subjekti malog gospodarstva, trgovačka društva, obrti i zadruge (osim onih koji obavljaju primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda i ribarstvo), definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/2002) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 63/2007) i institucije i asocijacije za franšize

Pilot projektom se odobravaju sredstva potpore za sljedeće poslovne aktivnosti:

a) subjekata malog gospodarstva (trgovačka društva, obrti i zadruge)

– Opremanje poslovnog prostora za potrebe obavljanja djelatnosti sukladno ugovoru o franšizi
– Poslovno oglašavanje i drugi oblici informiranja kupaca i komunikacije s tržištem
– Konzultantske, pravne i usluge savjetovanja za franšizne ugovore, te usluge sudskih vještaka za ovjeravanje prijevoda franšiznog ugovora
– Edukacija vezana uz pokretanje franšizne djelatnosti
– Troškovi osnivanja odnosno pokrića dijela troškova registracije obrta ili trgovačkog društva za poduzetnike početnike u franšiznom poslovanju (primatelji franšiza)
– Troškovi franšiznih pristojbi

b) institucija/asocijacija za franšize

– Sudjelovanje asocijacija i institucija za franšize na međunarodnim manifestacijama
– Promidžbene aktivnosti vezane uz unaprjeđenje franšiznog poslovanja

Poslovne aktivnosti se provode kroz sljedeće mjere i to za:

* Pravo korištenja uspješne marke ili branda
* Know-how ili prenošenje poslovnog iskustva
* Trening osoblja i vođenje početka poslovanja
* Marketinška podrška
* Troškovi osnivanja
* Zajednička nabava sirovina, repromaterijala i ambalaže
* Poslovne i tehnološke metode rada i metode prodaje
* Međunarodne manifestacije za franšize
* Promidžbene aktivnosti

Zahtjevi temeljem ovog Javnog poziva zaprimaju se od dana objave u dnevnom tisku do 21. svibnja 2012.

Prijava se podnosi u Ministarstvo poduzetništva i obrta, poštom ili osobno u pisarnicu Ministarstva u zatvorenoj omotnici na adresu:
MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA
“Prijava na Javni poziv – INFORMATIČKE KOMPETENCIJE OBRTNIKA”
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB

 

Skip to content