Novosti

Natječaji

Javni poziv zaklade “Kultura nova”

Zaklada “Kultura nova” je objavila javne pozive na predlaganje projekata i programa te javne pozive na iskaz interesa za suradnju sa Zakladom.

Zaklada u okviru Programa podrške 2016 sraspisuje javne pozive u četiri programska područja:

Programsko područje 1: Razvojna podrška za organizacije
Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa
Programsko područje 3: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj
Programsko područje 4: Razvoj suradničkih platformi u Jugoistočnoj Europi

Svaki prijavitelj ima pravo podnijeti po jednu prijavu u programskim područjima 1, 3 i 4 dok za Programsko područje 2 može u svakoj od tri kategorije podnijeti po jednu prijavu.

Cjelokupna dokumentacija Programa podrške 2016 kao i e-prijavnice za sve kategorije i programska područja, dostupni su na mrežnim stranicama Zaklade.

Prijave se predaju isključivo u elektroničkom obliku.

Rok za podnošenje prijava je 27. rujna 2016. do 16h.

Opširnije

Skip to content