Novosti

Novosti

Kako uspostaviti djelotvoran dijalog između EU-a i organizacija civilnog društva

Ured za udruge objavio je prijevod publikacije Kako uspostaviti djelotvoran dijalog između EU-a i organizacija civilnoga društva?, nastalu na temelju dvogodišnjeg procesa konzultacija i izrade konkretnih preporuka za provedbu spomenutog članka 11. Lisabonskog ugovora.

Konzultacije je provela Socijalna platforma – najveća koalicija socijalnih organizacija civilnoga društva na razini Europske unije, koja se sastoji od 42 paneuropske mreže nevladinih organizacija i nastoji osigurati da se politike EU-a razvijaju u suradnji s ljudima na koje utječu.

Publikacija sadrži konkretne prijedloge donositeljima odluka za provedbu djelotvornog dijaloga s mrežama civilnoga društva, ali i preporuke organizacijama kako bi bile transparentni i pouzdani partneri u procesu savjetovanja.

Publikaciju možete preuzeti ovdje.

Skip to content