Novosti

Novosti

Kultura 2007-2013

Cilj programa Kultura 2007 – 2013 jest poboljšati zajedničko europsko kulturno područje utemeljeno na zajedničkoj kulturnoj baštini jačanjem kulturne suradnje između kulturnih stvaratelja, korisnika i institucija zemalja koje sudjeluju u navedenom programu, a s ciljem poticanja na stvaranje europskog državljanstva. Posebni ciljevi ovog programa su promicanje transnacionalne mobilnosti zaposlenika u kulturnom sektoru, promicanje transnacionalnog kretanja djela i kulturnih i umjetničkih proizvoda te promicanje međukulturnog dijaloga.

Aktivnosti koje se podupiru:

Potpora za kulturne projekte (programska aktivnost 1.)
Organizacije dobivaju potporu za projekte prekogranične suradnje kako bi zajedno osmišljavale i provodile kulturno-umjetničke aktivnosti. Svrha ove programske aktivnosti jest pomoć organizacijama poput kazališta, muzeja, profesionalnih udruga, istraživačkih centara, fakulteta, kulturnih institucija i tijela javnih vlasti iz zemalja članica Programa da ostvare suradnju između različitih sektora, šireći na taj način prekogranični kulturni i umjetnički utjecaj.

Ova programska aktivnost podijeljena je u četiri potkategorije:

Projekti višegodišnje suradnje 1.1. (u trajanju od 3 do 5 godina) – ova potkategorija nastoji proširiti višegodišnje, transnacionalne kulturne veze između najmanje šest kulturnih organizacija iz barem šest zemalja članica Programa na način da se potakne njihova suradnja te sektorsko i izvansektorsko djelovanje kako bi iste razvile zajedničke kulturne aktivnosti u razdoblju od tri do pet godina. Godišnja potpora koju je moguće ostvariti iznosi od najmanje 200.000 do najviše 500.000 Eura; potpora EU-a iznosi do 50% ukupnih dozvoljenih troškova projekta. Sufinanciranjem se nastoji pomoći organizacijama da ostvare ili prošire geografski utjecaj projekta te da se postigne njegova samoodrživost i po završetku razdoblja u kojem je projekt bio sufinanciran.

Projekti kratkoročne suradnje 1.2.1. (u trajanju do 24 mjeseca) – ova potkategorija obuhvaća sektorske i izvansektorske aktivnosti u trajanju do dvije godine, u kojima sudjeluju najmanje tri kulturne organizacije iz barem triju zemalja članica Programa. Natječaj je posebno namijenjen onim aktivnostima koje preispituju načine dugogodišnje suradnje. Moguće je ostvariti potporu u visini od 50.000 do 200.000 Eura, odnosno najviše 50% ukupnih dozvoljenih troškova projekta.

Projekti književnih prijevoda 1.2.2. (u trajanju do 24 mjeseca)  – ovu potkategoriju čine projekti književnih prijevoda (proza – isključivo beletristika; poezija, dramski tekstovi, stripovi). Potpora EU-a namijenjena književnim prijevodima nastoji unaprijediti europsko poznavanje književnosti i književne baštine kroz promicanje mobilnosti književnih djela u europskim zemljama. Izdavačke kuće mogu ostvariti potporu za prevođenje književnih djela s jednog europskog jezika na drugi (uključujući klasične jezike – grčki i latinski) te njihovo objavljivanje. Potpora iznosi od 2.000 do 60.000 Eura, a ostvaruju je nakladnici u iznosu do 50% ukupnih dozvoljenih troškova projekta.

Projekti suradnje s Trećim zemljama 1.3. (u trajanju do 24 mjeseca) – ova potkategorija daje potporu projektima kulturne razmjene između zemalja članica programa i Trećih zemalja, koje su s EU-om sklopile ugovor o suradnji s klauzulom u području kulture. Svake se godine bira jedna ili nekoliko Trećih zemalja koje će u toj natječajnoj godini postati neeuropski patneri iz Treće zemlje. O izboru dotične zemlje/zemalja Izvršna agencije svake godine pravodobno obavještava korisnike na svojoj službenoj internetskoj stranici, prije isteka roka za podnošenje natječajnih prijava.
Ova aktivnost mora stvoriti konkretnu dimenziju u obliku međunarodne suradnje. Projekti kulturne suradnje podrazumijevaju da na projektu sudjeluju barem tri kulturne organizacije iz barem tri zemlje članice Programa uz barem jednu organizaciju iz odabrane Treće zemlje i/ili podrazumijevaju kulturne aktivnosti koje se odvijaju u Trećoj zemlji. Potpora iznosi od 50.000 do 200.000 Eura, a sufinanciranje iznosi najviše 50% ukupnih dozvoljenih troškova projekta.

Potpora za organizacije aktivne u području kulture na europskoj razini (programska aktivnost 2.)
Neprofitne organizacije koje djeluju ili žele djelovati u području kulture na europskoj razini kroz ovu potporu ostvaruju financijska sredstva za troškove poslovanja. Ova programska aktivnost namijenjena je organizacijama koje promiču duh zajedništva kulturnih veza s istinskom europskom dimenzijom.  Potpora za ovu programsku aktivnost namijenjena je troškovima poslovanja nastalim tijekom obavljanja stalnih aktivnosti korisničke organizacije. Ova se potpora uvelike razlikuje od potpora koje se dodjeljuju za ostale programske aktivnosti.

Postoje četiri kategorije organizacija koje udovoljavaju natječajnim kriterijima:

a)Veleposlanici – orkestri, zborovi, kazališne i plesne skupine s dugogodišnjim iskustvom; iz zemalja članica Programa

b)Mreže za posredovanje – članovi iz barem 15 zemalja članica Programa
c) Festivali – barem 5 godina iskustva; sufinanciraju se aktivnosti s europskom dodanom vrijednošću; umjetnici moraju dolaziti iz barem 7 zemalja članica Programa
d) Strukture podrške za Kulturnu strategiju, podijeljene u potkategorije:
i) Platforme za strukturni dijalog – civilno društvo/NGO-i za područje kulture (mreže, zaklade, profesionalne organizacije); barem 15 zemalja članica Programa
ii) Grupacije za analizu politike- sastavljene od raznih vrsta privatnih ili javnih utjecajnih skupina (kulturni instituti, zaklade, sveučilišta, odjeli za kulturu nacionalnih, regionalnih ili lokalnih vlasti); tijela javne vlasti (gradovi, općine, sergije i sl.) ne mogu biti korisnici popore

U zemljama koje sudjeluju u programu osnovane su Kulturne kontaktne točke, zadužene za promicanje programa i sudjelovanja hrvatskih predstavnika u programu Kultura 2007 – 2013; održavanje redovitih kontakata s različitim institucijama; doprinos komplementarnosti između aktivnosti programa Kultura 2007 – 2013 i nacionalnih mjera potpore; širenje informacija o programima Europske zajednice, ažuriranje baze podataka o kulturnim korisnicima određene zemlje; objavljivanje poziva za prijavu programa, pružanje tehničke pomoći za prezentaciju prijavnice za program Kultura 2007 – 2013; širenje iskustava kao načina promicanja Programa i poticanja budućih sudionika na sudjelovanje, te približavanje rezultata građanima.

Nadležno tijelo državne uprave za ovaj Program je Odjel za kulturnu kontaktnu točku pri  Ministarstvu kulture.

Skip to content