Novosti

Novosti

Međunarodna godina približavanja kultura (2010.)

UN je proglasio 2010. Međunarodnom godinom približavanja kultura te zadužio UNESCO kao glavnu agenciju za provedbu proslave spomenute godine. Glavni cilj je obilježavanje kulturne raznolikosti u svijetu te podrška jačanju dijaloga među kulturama. UNESCO je predložio sljedeće teme povodom proslave spomenute godine:

1. promicanje uzajamne kulturne, etničke, jezične i vjerske raznolikosti;
2. stvaranje okvira za zajedničko razmjenjivanje vrijednosti;
3. osnaživanje kvalitetnog obrazovanja i izgradnja međukulturne kompetencije;
4. poticanje dijaloga za održivi razvoj.

Aktivnosti kojima zemlje članice UNESCO-a planiraju obilježiti Međunarodnu godinu približavanja kultura:

* omogućavanje većih mogućnosti za istraživanja, susrete i javne rasprave te širenje prostora za međukulturnu medijaciju, kao i korištenje novih tehnologija, posebno radi poticanja jezične raznolikosti i prevođenja;
* promicanje uloge kreativnosti u kulturnoj raznolikosti te unapređivanje kako posebnih značajki kultura, tako i njihovih sličnosti;
* jačanje uloge formalnog i neformalnog obrazovanja, istraživanja, medija i novih informacijskih tehnologija kako bi se još više proširila raznolikost obrazovnih, kulturnih i znanstvenih sadržaja, ispravljajući pritom pogrešne kulturne predodžbe, vrijednosti i stereotipe.

Svi projekti za obilježavanje Međunarodne godine približavanja kultura na lokalnoj, nacionalnoj ili regionalnoj razini prosljeđuju se u Ured Hrvatskog povjerenstva za UNESCO putem obrasca na mrežnoj stranici.

Adresa Hrvatskog povjerenstva za UNESCO:

Ministarstvo kulture RH
Runjaninova 2
10 000 Zagreb

e-pošta: unesco@min-kulture.hr
tel: 385 1 4866 304, faks: 385 1 4866 526

Rok: 31. prosinca 2010.

Skip to content