Novosti

Novosti

Ministarstvo kulture donijelo Pravilnik o sufinanciranju projekata

Ministarstvo kulture nastavlja s praksom sufinanciranja hrvatskih projektnih partnera te je donijelo Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura. Ovim Pravilnikom određuju se kriteriji i postupak   prema kojima će Ministarstvo kulture sufinancirati projekte koje je Europska unija odobrila u okviru novog programa EU Kreativna Europa – potprogram Kultura koji će trajati od 2014. do 2020. godine.

Ministarstvo kulture sufinancirat će aktivnosti hrvatskih projektnih partnera u projektu unutar  jednog od sljedećih programskih natječaja:

1. Europski projekti suradnje:
– Kategorija 1 – manji projekti suradnje
– Kategorija 2 – veći projekti suradnje

2. Projekti književnih prijevoda

Projekti će se sufinancirati na sljedeći način:
– u okviru kategorija 1 i 2 Europskih projekata suradnje Ministarstvo kulture će sudjelovati s najmanje 20 posto, a najviše 50 posto financijskog udjela hrvatskog projektnog partnera koji u projektu sudjeluje u statusu vodećeg partnera;
– u okviru kategorija 1 i 2 Europskih projekata suradnje Ministarstvo kulture će sudjelovati s  najmanje 20 posto, a najviše 40 posto financijskog udjela hrvatskog projektnog partnera koji u projektu sudjeluje u statusu suorganizatora;
– u okviru Projekata književnih prijevoda Ministarstvo kulture će sudjelovati s najmanje 10 posto, a najviše 30 posto financijskog udjela hrvatskog projektnog partnera u projektu.

Hrvatski projektni partneri su obvezni u roku od petnaest dana nakon isteka roka za podnošenje prijave projekta Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA), Desku Kreativne Europe Ministarstva kulture dostaviti ispunjen Zahtjev za sufinanciranje projekta programa EU Kreativna Europa – potprogram Kultura koji je sastavni dio Pravilnika.

U posljednjih osam godina Ministarstvo kulture je izdvojilo nešto više od 4.7 milijuna kuna za sufinanciranje hrvatskih kulturnih organizacija koje su kao vodeći partneri ili suorganizatori uspješno sudjelovale u programu Europske unije Kultura (2007. – 2013.). Potporu su hrvatske organizacije ostvarile putem Pravilnika o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa za kulturu Europske unije Kultura (2007. – 2013.) koji je usvojen već 2008. godine.

Popis hrvatskih projektnih partnera kao i iznos dosadašnje potpore za realizaciju nacionalnog dijela završenih, ali i tekućih europskih projekata možete naći ovdje.

Skip to content