Novosti

Novosti

Ministarstvo regionalnoga razvoja – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Ministarstvo regionalnoga razvoja pokreće postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „ Ulaganje u rast i radna mjesta“.

Svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja na Nacrt prijedloga uredbe dostavite, s potpisom, do 15. kolovoza 2014. elektroničkom poštom na adresu nacrtzakona.fondovi@mrrfeu.hr.

• Nacrt prijedloga uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „ Ulaganje u rast i radna mjesta“
• Prilog 1 Uredbe – prikaz Posredničkih tijela
• Obrazac

Skip to content