Novosti

Natječaji

Mjera A5 – Jačanje poslovne konkurentnosti klastera

Predmet ovog otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za aktivnost „Jačanje poslovne konkurentnosti klastera“.

Prioritet ovog javnog poziva je poticanje povezivanja i umrežavanja gospodarskih subjekata u klastere s ciljem povećanja njihove konkurentnosti te poticanja inovativnosti, uz brži i snažniji izlazak klastera na međunarodna tržišta, te daljnju suradnju sa znanstveno-istraživačkim institucijama i jedinicama lokalne i regionalne samouprave

Ciljevi ovog javnog poziva su:
* Učvrstiti poziciju na tržištu malih i srednjih gospodarskih subjekata umreženih u klastere, te daljnjim povezivanjem omogućiti jačanje njihovih proizvodnih kapaciteta i širenje proizvodnog asortimana
* Poticati klastere i klasterske incijative na ulaganja u razvojno-istraživačke kapacitete u cilju razvoja i implementacije inovacija i transfera znanja
* Ojačati međunarodnu konkurentnost postojećih klastera na stranim tržištima radi postizanja boljih poslovnih rezultata, gospodarskog rasta te povećanja izvoza
* Razvijati i jačati klastere i klasterske inicijative po regijama
* Povećati konkurentnost proizvoda i usluga klastera i članica klastera, njihovu prepoznatljivost i produktivnost
* Otvaranje novih radnih mjesta te zadržavanje postojećih.

Prihvatljive projektne aktivnosti su:

OSNOVNE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:
1) Ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija koje dovode do unaprjeđenja proizvoda, proizvodnje i stvaranja nove vrijednosti
2) Ulaganje kroz povećanje proizvodnih kapaciteta te ulaganje u ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju
3) Razvojno istraživanje za stvaranje novog proizvoda, poslovnog modela, usluge i/ili procesa
4) Ulaganje u nove vještine i znanja članica klastera
5) Ulaganje u marketinške aktivnosti s ciljem jačanja konkurentnosti i prepoznatljivosti klastera
6) Ulaganje u izradu studije opravdanosti osnivanja klastera te pripreme i izrade projektnih prijedloga prema EU fondovima

DODATNE PROJEKTNE AKTIVNOSTI (nužno se vežu uz osnovne projektne aktivnosti):
7) Nabava i prilagodba informacijsko-komunikacijske tehnologije
8) Uvođenje i upravljanje intelektualnim vlasništvom
9) Uvođenje normi sustava upravljanja, ostalih normi i znakova kvalitete, ispitivanje, atestiranje i zaštita proizvoda

Poziv traje do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31.10.2013. godine.

Skip to content