Novosti

Natječaji

“Mladi u srcu – Nagrada Europske godine aktivnog starenja”

Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj i Ministarstvo socijalne politike i mladih Republike Hrvatske raspisujunatječaj povodom obilježavanja Europske godine aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti, pod nazivom “Mladi u srcu – Nagrada Europske godine aktivnog starenja“. Natječaj je otvoren do 10. rujna 2012.

Sve pravne osobe koje okupljaju ili surađuju sa starijim građanima imaju pravo prijave na natječaj te mogu predložiti jednog kandidata ili kandidatkinju (člana ili suradnika) za kojeg smatraju da bi mogao biti svojevrsni predstavnik aktivnog starenja – “Naj-Senior/ka”.”Naj-Senior/ka” ima aktivnu ulogu u društvu, primjerice, organizira društvena, kulturna, obrazovna ili sportska događanja te događanja koja imaju za cilj povezati starije i mlađe generacije (poput primjerice radionica tradicionalnih obrta i sličnih aktivnosti koje nastoje očuvati tradicijske vrijednosti). Nominirana osoba može također biti aktivna u volonterskim aktivnostima ili programima promocije zdravog načina života.Nagrade uključuju dodjelu priznanja za pobjednike od strane Ministarstva socijalne politike i mladih te Delegacije EU-a koja će se održati povodom Međunarodnog dana starijih osoba 1. listopada 2012. te financiranje ‘Generacijskog okupljanja’ za članove organizacije pobjednika natječaja (poput plesa, zabave, jednodnevnog izleta, sportskog ili kulturnog događaja) po izboru pobjednika.

Prijave na natječaj je porebno poslati poštom na adresu: Informacijski centar Europske unije, Trg žrtava fašizma 6, 10 000 Zagreb, s naznakom: “2012. Europska godina aktivnog starenja – za natječaj”.

 

Skip to content