Novosti

Novosti

MVPEI objavio nacrt Nacionalnog programa RH za Savez civilizacija

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija objavilo je 4. rujna 2009. nacrt Nacionalnog programa RH za Savez civilizacija na svojim internetskim stranicama u cilju dobivanja komentara i prijedloga od svih predstavnika zainteresirane javnosti. U tu je svrhu na internetskoj stranici objavljena i e-mail adresa na koju se u roku od 30 dana mogu slati prijedlozi (ljudska.prava@mvpei.hr). Očitovanja će zaprimati Nacionalni koordinator za Savez civilizacija.

Nakon provedenog procesa konzultacija, završna verzija Nacionalnog programa bit će upućena u proceduru konačnog usvajanja (i prijevoda na engleski jezik) nakon koje će biti poslana Tajništvu Saveza civilizacija u New Yorku.

Dokument možete preuzeti ovdje.

Skip to content