Novosti

Novosti

Najava natječaja – Open Society Foundations

Open Society Foundations (OSF) planira raspisati poziv u okviru inicijative “Making the Most of EU Funds for Roma” (MtM) kojima se nastoji prevladati prepreke u povezivanju ciljeva Desetljeća za uključivanje Roma i različitih fondova Europske unije nadopunjujući potpore i instrumente dostupne u zemljama članicama Desetljeća. Inicijativa sadrži nekoliko intervencija, a OSF planira proširiti svoje djelovanje u Hrvatskoj provedbom Potpore oblikovanju prijedloga projekata (Project Generation Facility – PGF).

Potpora je usmjerena Romima i drugima koji rade u korist romskih zajednica te osiguravanju pristupa jednakoj razini i kvaliteti dizajna projekata i lobiranju kao što to imaju drugi prijavitelji na IPA natječaje. Istovremeno nastoji iskoristiti iskustva i kapacitete OSF-a u stimuliranju interesa potencijalnih korisnika te ih usmjerava prema projektima koji donose održiv napredak za Rome.

OSF će u ožujku raspisati natječaj za organizacije koje žele sudjelovati u provođenju inicijative na nacionalnoj razini. Očekivani rok za prijavu na natječaj je kraj travnja, a uspješni prijavitelji trebaju biti spremni početi s provedbom aktivnosti u rujnu 2012.

Idealni kandidati za prijavu na natječaj trebale bi biti nevladine organizacije ili konzorcij nevladinih organizacija koje imaju dugogodišnje iskustvo u području romskih pitanja i u ključnim područjima (zapošljavanje i socijalno uključivanje, obrazovanje, lokalni gospodarski razvoj, općinska infrastruktura), kao i u području predlaganja i provedbe IPA projekata, uz prepoznatu predanost vrijednostima otvorenog društva i povijest uspješno provedenih projekata.

U smislu prihvatljivosti, predlagatelji mogu biti pojedinačne organizacije ili konzorciji organizacija. Pojedinačni predlagatelji ili voditelji konzorcija mogu biti isključivo nevladine organizacije,  ali javna tijela i profitne organizacije mogu sudjelovati u konzorciju kao mlađi partneri ako se može dokazati njihova dodatna vrijednost i nezamjenjivost.

Za više informacija posjetite webstranicu http://mtm.osi.hu, odnosno pročitajtenajavu natječaja.

uzuvrh.hr

Skip to content