Novosti

Natječaji

Najava natječaja “Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine”

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: OP Konkurentnost i kohezija

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: najava

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Područje: turizam, kultura

Prijavitelji: fizičke osobe, gospodarski subjekti, javna tijela (ministarstva i agencije), jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, lokalne/regionalne javne institucije, mali i srednji poduzetnici

Sažetak: Javni poziv provodi se u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 6 „Zaštita okoliša i održivost resursa“; Specifičnog cilja 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“; Operacije 6c1.1 „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“.
Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 80.000.000 eura.
Cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga je doprinos društveno – gospodarskom razvoju na lokalnoj/regionalnoj razini kroz pripremu i provedbu integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine usko povezanima s razvojem turističkih usluga.

Integrirani razvojni program temeljen na obnovi kulturne baštine – obuhvaća  sadržajno i/ili tematski povezana ulaganja nužna za razvoj određenog geografskog područja (destinacije), a koja kroz valorizaciju kulturne baštine doprinose razvoju područja čineći ga prepoznatljivim turističkim odredištem. Integrirani razvojni program temeljen na obnovi kulturne baštine ima sljedeće karakteristike: a) obuhvaćaju ulaganja u minimalno jedno nepokretno kulturno dobro; b) jasno su geografski određena (na određenu užu ili širu regiju, odnosno destinaciju); c) obuhvaćaju fokusirana ulaganja u kulturnu baštinu ili izravno povezana s kulturnom baštinom (povezana/prepoznata u odgovarajućim planskim razvojnim dokumentima te u odgovarajućim strateškim dokumentima turističkog razvoja regije, odnosno destinacije); d) imaju izravan utjecaj na turističku ponudu i rezultate regije, odnosno destinacije u kojoj se provode; e) utječu na povećanje zapošljavanja u regiji – izravno i neizravno.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se za sljedeće aktivnosti: a) zaštita, obnova i revitalizacija objekata kulturne baštine (uključujući opremanje), b) obnova i/ili izgradnja pratećih infrastrukturnih objekata vezanih uz kulturnu baštinu, c) razvoj kulturnih i turističkih sadržaja i proizvoda utemeljenih na kulturnoj baštini, d) promocija i marketing destinacije a na temu kulturne baštine te e) priprema projekata i ostale potrebne dokumentacije.

U cilju postizanja odgovarajuće turističke valorizacije ulaganja u kulturnu baštinu, tražit će se uključenost odgovarajućeg ureda turističke zajednice kao projektnog partnera na način i u opsegu ovisno o potrebama. Dodatno, većem bodovanju projekata u cilju održivog (turističkog) iskorištavanja kulturne baštine u svrhu lokalnog razvoja doprinijet će formiranje partnerstva prihvatljivih javnih i privatnih dionika unutar pojedinačnog integriranog razvojnog programa temeljenog na obnovi kulturne baštine.
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ provodit će se putem dvije grupe aktivnosti: a) provedba integriranih razvojnih programa temeljnih na obnovi kulturne baštine i b) priprema projekata i ostale potrebne dokumentacije.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ provodit će se u skladu s relevantnim Programom dodjele potpora, koji je u postupku odobrenja.

Integrirani razvojni program temeljen na obnovi kulturne baštine, koji se sastoji od nekoliko  komponenti (stavki), u cjelini neće imati propisanu maksimalnu vrijednost. Međutim nužno je napomenuti da ukupan trošak bilo koje infrastrukturne stavke za kulturnu infrastrukturu, infrastrukturu kulturne baštine ili turističku infrastrukturu ne smije iznositi više od 5 milijuna eura ili 10 milijuna eura u slučaju da se infrastruktura smatra svjetskom kulturnom baštinom u smislu članka 1. Konvencije o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine iz 1972. s popisa UNESCO–a.

Onim integriranim razvojnim programima temeljenim na obnovi kulturne baštine (projektima) kojima će se dodijeliti sredstva za pripremu dokumentacije neće automatizmom biti dodijeljena i sredstva za provedbu istog s obzirom da je za projekte koji se prijavljuju za dodjelu sredstava jedan od preduvjeta pripremljena odgovarajuća projektna dokumentacija.

Javna objava poziva očekuje se u srpnju 2015. godine.

strukturnifondovi.hr

Skip to content