Novosti

Natječaji

Naš doprinos zajednici 2013

Zaklada Slagalica raspisuje natječaj za prijavu za ostvarivanje financijske podrške za građanske inicijative u okviru raspoloživih sredstava Nacionalne zaklade po Decentraliziranom modelu financiranja razvoja civilnoga društva u 2013. godini.

Na natječaj se mogu prijaviti jednokratne akcije isključivo kroz udruge, zaklade, ustanove (škole, vrtići, domovi umirovljenika i drugi) i mjesne odobre registrirane u RH u kojima se aktivnosti pokreću od strane same organizacije/institucije ili zainteresirane skupine građana koje djeluju u ili pri toj organizaciji/instituciji.

Visina financijske podrške je do 15.000,00 Kn, a broj podrški koji će se dodijeliti je do 15 podrški.

CILJ NATJEČAJA

• podrška građanskim inicijativama, odnosno akcijama u lokalnoj zajednici kojima se podiže razina kvalitete življenja u toj zajednici kroz poticanje aktivnog građanstva i korištenje lokalnih potencijala

OČEKIVANI REZULTATI

• osmišljeno 15 građanskih inicijativa u lokalnoj zajednici kojima se podiže razina kvalitete življenja u toj zajednici

• povećana aktivnost građana kroz uključenost u osmišljavanje i provedbu građanske inicijative;

• iskorištenost lokalnih potencijala za podizanje kvalitete života u zajednici kroz uključivanje lokalnog javnog i profitnog sektora.

Rok za prijavu na natječaj je kontinuirano do 31. listopada 2013. godine, tj. dok se ne dodijeli predviđeni broj podrški.

Skip to content