Novosti

Natječaji

Natječaj fonda “Global Fund for Women”

“Global Fund for Women” ima vodeću ulogu u promicanju prava žena pružajući potpore koje podupiru i jačaju ženske grupe diljem svijeta te omogućuje ženama razvoj kreativnih rješenja koja odgovaraju izazovima na lokalnoj, regionalnoj i transnacionalnoj razini. Fond zapravo predstavlja međunarodnu mrežu koja promovira i podupire ženske akcije za društvene promjene, jednakost, mir i pravdu u svijetu, a pruža tri vrste potpora: male grantove za pokrivanje općih troškova i troškova projekta, male grantove koji omogućuju članovima organizacija da sudjeluju na konferencijama i događajima te male grantove koji podupiru organizacije koje organiziraju konferencije i događaje. Fond prima više od 3.000 prijedloga godišnje, a može dodijeliti oko 600 potpora godišnje te je otvoren tijekom cijele godine.

 

Skip to content