Novosti

Natječaji

Natječaj Fonda Ujedinjenih nacija za demokraciju

Fond Ujedinjenih nacija za demokraciju (United Nations Democracy Fund – UNDEF) objavio je sedmi krug natječaja za financiranje projekata organizacija civilnog društva aktivnih u području promicanja demokracije, osnaživanja civilnog društva, osnaživanja žena, mladih, građanskog obrazovanja, vladavine prava i ljudska prava i medija.

U sklopu ovog natječaja dodjeljivat će se sredstva u rasponu između 50.000 do 400.000 $ za projekte koji imaju za cilj jačanje civilnog društva, promicanje ljudskih prava i poticanje sudjelovanja u demokratskim procesima.

Rok za prijavu je 31. prosinca 2012., a detaljnije informacije o natječaju dostupne su ovdje.

Skip to content